Eldstad

Räddningstjänsten gör ca 3 000 utryckningar till villor och fritidshus per år i Sverige. Av dessa är ungefär 1 300 insatser relaterade till eldstaden eller skorstenen. Det finns därför en del att tänka på för att elda säkert hemma. Ett första steg är att alltid följa eldningsinstruktionerna som kommer med eldstaden. Har man inte kvar dessa finns det ändå några tumregler man kan följa:

  • Max 3 kilo ved per timme
  • Låt eldstaden vila
  • Rökgastermometer
  • Släng askan i en plåthink
  • Kontroll av eldstad och skorsten

Max tre kilo ved per timme

Eldningsinstruktionerna som följer med en ny eldstad gäller alltså som föreskrifter för hur en eldstad ska eldas. Här står det till att börja med att du alltid ska elda med torr ved. Det har flera orsaker. Dels är fuktig ved svår att tända, men den ökar även risken för att tjära bildas i skorstenen och därmed ökar risken för soteld. Dessutom luktar det inte så gott heller - tänk på grannarna!

I eldningsinstruktionen anges också maximalt tillåten vedmängd som får eldas per timme. I de flesta fall får en lokaleldstad inte eldas med mer än tre kilo ved per timme.  En bra tumregel är därför att inte elda mer än så.

Överhettning kan leda till brand

En eldstad med tillhörande rökkanal är inte gjorda för att klara mer än tre kilo ved per timme. Om man hela tiden fyller på med ved för att behålla den sprakande brasan så kommer temperaturen i skorstenen att öka drastiskt och det kan leda till överhettning. Det i sin tur kan leda till att det börjar brinna. Även om man bara ökar från tre till fyra kilo ved i timmen så kommer rökgastemperaturen att snabbt passera den godtagbara temperaturgränsen med flera hundra grader. Detta innebär att man inte ska lägga in mer ved även om det bara är glöd.

Låt eldstaden vila

En bra tumregel är att låta eldstaden vila lika länge som du har eldat. Har du eldat i fyra timmar så är det bra att låta eldstaden vila lika länge.

Rökgastermometer

Normalt är en skorsten som är kopplad till en lokaleldstad inte godkänd för mer än max 450 grader. Med hjälp av en rökgastermometer kan du hålla koll på temperaturen i din skorsten. 

Släng askan i en plåthink

Varje år orsakas ett antal villa- och bostadsbränder av aska som har placerats på verandan i en plasthink eller i något annat brännbart. Eftersom det är väldigt svårt att avgöra om askan är släckt eller inte, ska aska och andra sotrester läggas i ett obrännbart kärl med tättslutande lock och det ska placeras på obrännbart underlag.

Kontroll av eldstad och skorsten

En eldstad med tillhörande skorsten ska sotas regelbundet – minst en gång om året. Då kommer en brandskyddskontrollant hem till dig och gör en kontroll av den brandskyddstekniska statusen på din eldstad och skorsten.


Senast uppdaterad 28 september, 2022