Skogsbrand

Riktigt stora skogsbränder inträffar en till två gånger per decennium. Men vid en längre tids torka, kan det vara klokt att se över området runt den egna fastigheten. Med hjälp av några enkla åtgärder kan du skydda din egendom vid en eventuell skogsbrand.

 Håll rent runt huset

  • Håll undan brännbara material nära huset, eftersom gnistor från en brand som närmar sig annars lätt kan få fäste.

  • Ta bort allt torrt gräs runt byggnader och håll det kort under sommaren. 

  • Röj sly, ris och ta bort lägre torra grenar och torr markvegetation. Genom att ta bort material som är lättantändligt, minskar risken att en mark- eller skogsbrand får fäste.  

Förbered redskap

  • En vattentunna fylld med vatten och enkla handredskap, strilkannor och granruskar, är bra för snabb insats. Ännu bättre är en vattenslang. Det är viktigare att blöta ner, vilket kräver mindre vatten, än att släcka!

  • Du kan även ha ruskor och borstar i beredskap för att släcka s.k. flygbränder, det vill säga att gnistor som följer med röken. 

  • Finns det en stege så ha den i beredskap. 

 Om en brand närmar sig huset

  • Stäng fönster, eventuella fönsterluckor, dörrar och takluckor.

  • Fäll in markiser och plocka undan lättantändliga föremål.


Senast uppdaterad 10 december, 2019