Bada säkert

Alkohol ökar risken för drunkningsolyckor Män i övre medelåldern och med alkohol i kroppen. Det är profilen på den grupp som löper störst risk att drunkna. Bland omkomna män hade 65 procent alkohol i kroppen vid drunkningstillfället. 

För att göra badet så säkert som möjligt, ha därför alltid följande i åtanke:

 • Bada alltid tillsammans med någon                           

 • Simma längs med stranden

 • Hoppa eller dyk inte i okänt vatten

 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet

 • Simma inte under bryggor och hoppställningar

 • Spring inte på bassängkant eller bryggor - du kan halka

 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd

 • Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten

 • Lek inte med livräddningsmaterial

 • Meddela alltid var någonstans du ska bada och när du tänker komma tillbaka

 • Om du ska rädda någon ur vattnet: ha alltid något mellan dig och den nödställde, i form av "en förlängd arm".

Barn drunknar snabbt och tyst

Bland små barn är drunkning den vanligaste dödsorsaken, i Sverige omkommer i snitt tio barn i drunknings- olyckor varje år. För att förhindra att en olycka inträffar när du eller någon närstående befinner sig vid vatten, är det viktigt att alltid tänka på säkerheten.

 

Lär dig vattenlivräddning

Det är viktigt att veta hur du ska bete dig om olyckan är framme. Den här filmen, som är framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Svenska Livräddningssällskapet, visar hur du kan agera vid ett drunkningstillbud.