Vattensäkerhet

Alkohol ökar risken för drunkningsolyckor Män i övre medelåldern och med alkohol i kroppen. Det är profilen på den grupp som löper störst risk att drunkna. Bland omkomna män hade 65 procent alkohol i kroppen vid drunkningstillfället. 

För att göra badet så säkert som möjligt, ha därför alltid följande i åtanke:

 • Bada alltid tillsammans med någon                           

 • Simma längs med stranden

 • Hoppa eller dyk inte i okänt vatten

 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet

 • Simma inte under bryggor och hoppställningar

 • Spring inte på bassängkant eller bryggor - du kan halka

 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd

 • Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten

 • Lek inte med livräddningsmaterial

 • Meddela alltid var någonstans du ska bada och när du tänker komma tillbaka

 • Om du ska rädda någon ur vattnet: ha alltid något mellan dig och den nödställde, i form av "en förlängd arm".

Barn drunknar snabbt och tyst

Bland små barn är drunkning den vanligaste dödsorsaken, i Sverige omkommer i snitt tio barn i drunknings- olyckor varje år. För att förhindra att en olycka inträffar när du eller någon närstående befinner sig vid vatten, är det viktigt att alltid tänka på säkerheten.

Lär dig vattenlivräddning

Det är viktigt att veta hur du ska bete dig om olyckan är framme. Den här filmen, som är framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Svenska Livräddningssällskapet, visar hur du kan agera vid ett drunkningstillbud.

Män i övre medelåldern med alkohol i kroppen. Det är profilen på den grupp som löper störst risk att drunkna. Varje år omkommer fler än 100 personer i drunkningsolyckor i Sverige. På sjön är alkohol en stor riskfaktor, så många som 65 procent av alla som drunknar vid båtolyckor har alkohol i blodet.

Säkerhet i båten

För att förhindra att en olycka inträffar när du befinner dig vid vatten, är det viktigt att alltid tänka på säkerheten. Framför allt bör alla i båten alltid ha flytväst på sig. Flytvästar för alla åldrar och storlekar finns att hyra på brandstationen i Gävle. Läs mer om att hyra flytväst här.

Tänk på följande när du ger dig ut med båt:

 • Använd flytväst

 • Var inte fler i båten än vad den är avsedd för

 • Sitt ner i båten, är ni flera så fördela er så att båten är i balans. Om ni måste byta plats gör det en i taget. 

 • Alkohol och båtar hör inte ihop. Även små mängder ökar riskerna för olyckor 

 • Ta med en extra åra och ös-kar i båten

 • Stanna vid båten om du faller i vattnet

 • Ge dig inte ut ensam på längre turer 

 • Ta del av sjöväderrapporterna innan du ger dig ut

 • Se till att mobilen är fulladdad när du ger dig ut i båten


Senast uppdaterad 6 oktober, 2020