Brandfilt

En brandfilt är ett bra komplement till en brandsläckare. Med en brandfilt kan du släcka en brand i till exempel kläder, möbler eller på spisen. En brandfilt kan användas vid små bränder som med god marginal täcks av filtens storlek. Storleken på en brandfilt bör vara 120 x 180 cm för att kunna täcka merparten av en vuxen människa.

Ha brand­fil­ten nära till hands

Förvara brandfilten så att du lätt kommer åt den, gärna nära eller i köket. Om du har flera våningar rekommenderar vi att du har en på varje våningsplan.

Så an­vän­der du en brand­filt

När du använder brandfilten ska du lägga filten bestämt på branden och trycka med händerna på filten för att kväva branden. 

En brandfilt ska uppfylla och vara märkt med den europeiska standarden, SS-EN 1869.


Senast uppdaterad 24 mars, 2023