Brand


Vid en mindre brand ska du självklart försöka släcka branden själv. Om du inte kan släcka branden, är det viktigt att du sätter dig själv och andra i närheten i säkerhet. Utrym rummet det brinner i och stäng dörren om branden. Varna människor som kan tänkas vara i fara och larma sedan genom att ringa 112. Tala om vad som hänt, var det brinner och vem du är.

Rädda - Varna - Larma - Släck

RÄDDA dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker. 

VARNA andra som kan vara i fara. Stäng dörren om branden, för att fördröja spridningen av den giftiga röken.

LARMA räddningstjänsten genom att ringa 112.

SLÄCK branden om det är möjligt.

 

Brand i kläder

 • Om det tar eld i dina egna kläder: släng dig snabbt ned på marken och rulla runt.

 • Om det brinner i någon annans kläder: få snabbt ner personen på marken eller golvet. Om man står upp eller springer runt, sprider sig branden fortare, dessutom ökar risken för brännskador i andningsvägarna. Kväv elden med exempelvis en filt eller jacka från huvudet och nedåt, så att lågorna hindras från att nå ansiktet.

 • Kyl genast ner glödande kläder och brännskador med kallt vatten. Fortsätt nedkylningen tills smärtorna upphör, i cirka 10 minuter. Ta inte av kläder som fastnat i huden. Uppsök genast läkare.Brand i trapphus eller i annan lägenhet

 • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, invänta i stället hjälp från räddningstjänsten

 • Öppna inte lägenhetsdörren för att kontrollera röken i trapphuset

 • Gå ut på balkongen eller fram till ett fönster och ropa på hjälp. Ring 112 om du kan

 • Avvakta hjälp från räddningstjänsten

 • Använd aldrig hissen för utrymning

Viktigt att tänka på när det brinner i trapphuset eller i annan lägenhet i ditt trapphus, är att varje normal lägenhet är byggd som en egen brandcell och är därför en säker plats i minst 30 minuter från det att branden startat. Gå därför aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, utan invänta i stället hjälp från räddningstjänsten. I filmen här nedanför kan du se hur du ska agera om det brinner i din lägenhet.


Håll trapphuset fritt från föremål

Vid en olycka så behöver räddningspersonal snabbt kunna ta sig fram i ditt trapphus. Ställ därför inte barnvagnar, tidningarkassar, cyklar eller andra hindrande eller brännbara föremål i trapphuset. Håll även vind, källare, garage och tvättstuga låsta så minskas risken för anlagd brand.

Nedan finns ett anslag som kan sättas upp i trapphus och som innehåller information om vad du ska tänka på för att förhindra brand i trapphuset.

 

Köksbränder

De flesta bostadsbränder startar på spisen. En av de vanligaste brandorsakerna är torrkokning.

 • Om det börjar brinna i en kastrull eller i en stekpanna ska du flytta den från spisplattan och kväva elden med ett grytlock eller en brandfilt.

 • Häll aldrig vatten i kastrullen om det är fett eller olja som brinner. Vattnet förångas och det blir en häftig reaktion som sprider elden och kan ge svåra brännskador.

 

Brand i elektronik

 • Om det börjar brinna i en elektrisk apparat så dra först ut kontakten
 • Försök sedan släcka och om möjligt ta ut apparaten utomhus.

 

 

Filmer om hur du bör agera vid brand