Brand i hus med lågor som slår ut från flera fönster.

Brand

Vid en mindre brand ska du först försöka släcka branden själv. Om du inte kan släcka branden, är det viktigt att du sätter dig själv och andra i närheten i säkerhet. Utrym rummet det brinner i och stäng dörren om branden. Varna människor som kan tänkas vara i fara och larma sedan genom att ringa 112. Tala om vad som hänt, var det brinner och vem du är.

Om det börjar brinna

Rädda dig själv och andra som hotas av branden men utsätt inte dig själv för risker. Ta dig ut så snabbt du kan och välj den säkraste vägen ut. Den livsfarliga röken stiger uppåt, därför måste du ner under röken. Nere vid golvet är det lättare att se och andas. Stäng alla dörrar bakom dig. Stänger du inne branden sprider den sig inte lika fort och det gör att räddningstjänsten vinner tid. 

Varna andra som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet. Tänk på att barn kan gömma sig under sängar och i skåp. 

Larma genom att ringa 112. Operatören som svarar vill ha reda på vad som har hänt, vilken adress det gäller och vilket telefonnummer du ringer ifrån. 

Släck branden om du bedömer att du klarar det utan att ta onödiga risker. Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden, inte på lågorna. Vi rekommenderar att du har en godkänd handbrandsläckare hemma. En 6 kilos pulversläckare är bäst. Den kan användas mot alla typer av bränder, är lätt att använda och släcker eller dämpar branden snabbt.

Om det brinner i din eller grannens lägenhet

Brinner det i din lägenhet, ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Stänger du in branden i lägenheten sprider sig branden och den giftiga röken inte lika fort. De andra som bor i huset är säkra i sina lägenheter. Varje normal lägenhet är byggd som en egen brandcell och är därför en säker plats i minst 30 minuter från det att branden startat.

Brinner det hos någon annan och du upptäcker att trapphuset är rökfyllt, stäng dörren och stanna kvar i lägenheten. Där är du säker. Ring 112 så att räddningstjänsten får reda på att du är där inne. Ta dig till ett fönster eller en balkong, så att du syns och kan få hjälp.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Det kan räcka med några andetag av den livsfarliga röken för att du ska bli medvetslös. Använd aldrig hissen för utrymning.

Varna andra som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet. Tänk på att barn kan gömma sig under sängar och i skåp.

Håll trapphuset fritt från föremål

Vid en olycka så behöver räddningspersonal snabbt kunna ta sig fram i ditt trapphus. Ställ därför inte barnvagnar, tidningarkassar, cyklar eller andra hindrande eller brännbara föremål i trapphuset. Håll även vind, källare, garage och tvättstuga låsta så minskas risken för anlagd brand.

Vi har tagit fram ett anslag som kan sättas upp i trapphus och som innehåller information om vad du ska tänka på för att förhindra brand i trapphuset.

Trapphusanslag

Brand i kläder

Om det tar eld i dina egna kläder ska du snabbt slänga dig ned på marken och rulla runt.

Om det brinner i någon annans kläder ska du snabbt få ner personen på marken eller golvet. Om man står upp eller springer runt, sprider sig branden fortare, dessutom ökar risken för brännskador i andningsvägarna. Kväv elden med exempelvis en filt eller jacka från huvudet och nedåt, så att lågorna hindras från att nå ansiktet.

Kyl genast ner glödande kläder och brännskador med kallt vatten. Fortsätt nedkylningen tills smärtorna upphör, i cirka 10 minuter. Ta inte av kläder som fastnat i huden. Uppsök genast läkare.

Brand på spisen

De flesta bostadsbränder startar på spisen. En av de vanligaste brandorsakerna är torrkokning. 

Börjar det brinna i en kastrull eller annat på spisen:

  • Kväv elden genom att lägga på ett lock eller en brandfilt över kastrullen. Använd aldrig vatten om det börjar brinna i fett, olja eller margarin! Vattnet förångas kraftigt av den höga värmen och du kan få brännskador när hett vatten stänker upp mot dig.
  • Stäng av köksfläkten så att branden inte tar sig vidare i den.
  • Flytta ut kastrullen på en balkong eller annat när elden lagt sig så att du slipper få så mycket rök inomhus.

Mer information

Mer information om brandsäkerhet i hemmet finns på MSB:s webbplats: Brandsäkerhet i hemmet (msb.se)


Senast uppdaterad 13 februari, 2023