Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Om det inträffar en allvarlig olycka får du i första hand information via radio och TV. Man kan även utlösa ett så kallat ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA) på orten som drabbas.

Varning via signal

Signalen ljuder i sju sekunder, med uppehåll under 14 sekunder som sedan återupprepas under två minuter.

Illustration av en megafon med 7 sekunder signal, 14 sekunder upphåll, sju sekunder signal, 14 sekunder uppehåll, sju sekunder signal.

När du hör signalen ska du:

  • Söka skydd inomhus

  • Stänga dörrar, fönster och ventiler. 

  • Lyssna på radion för information, främst P4 - lokalradion eller ta del av information på Krisinformation.se

När faran är över startas signalen ”Faran över” som är en ca 30 sekunder lång signal.

Signalen ”Faran över” testkörs första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Varning via SMS

Sedan 2015 kan räddningsledare via SOS Alarm även skicka SMS till adressregistrerade mobiltelefoner i det berörda området. Med adressregistrerade mobiltelefoner menas att användaren har ett abonnemang  registrerat hos en mobiloperatör och en gatuadress kopplat till abonnemanget. SOS Alarm har lämnat in en ansökan om lagändring för att kunna positionera mobiltelefoner som befinner sig inom ett område, för att kunna varna vid en olycka.


Senast uppdaterad 13 februari, 2023