112 och andra nödnummer

I Sverige finns några viktiga telefonnummer som alla bör känna till. De har alla ett eget syfte beroende på vilken situation du befinner dig i. Tänk på att bara ringa 112 vid fara för liv, egendom och miljö.

112 - Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

114 14 - Polisens nummer vid icke-akuta händelser

1177 - Sjukvårdsrådgivning

113 13 - Informationsnummer vid olyckor och kriser

Att ringa 112 

112 är det gemensamma nödnumret i Sverige och Europa. 112 ska du endast ringa i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp. Är det inte en akut fara ska du inte ringa 112. Du kan ringa 112 från en fast telefon eller från en mobiltelefon, var du än befinner dig i Sverige. 112 fungerar att nå även om du inte har pengar på kontantkortet. Ditt samtal kommer att besvaras av en SOS-operatör på en av SOS-centralerna som kommer att sända den hjälp som är nödvändig.

När ditt samtal är besvarat kommer SOS-operatören att ställa följande frågor:

 • Vad har hänt?
 • Var har det hänt?
 • Är någon skadad eller i fara?
 • Vad heter du och vilket telefonnummer ringer du ifrån?

Operatören kan behöva mer information då hjälpen är på väg, stanna kvar i telefonen och på den plats där du är tills hjälpen kommit fram. Var beredd på att operatören kan ge dig råd om hur du ska agera innan hjälp är på plats.

Frågor att besvara som rör en specifik situation

Vid brand:

 • Vad brinner?
 • Brandens omfattning? 
 • Finns någon människa i det brinnande föremålet?

Vid trafikolycka:

 • Sitter någon fastklämd?
 • Vilken typ av fordon är inblandade i olyckan?
 • Om det är en lastbil - finns det en orange skylt för farligt gods?
 • Har något utsläpp eller läckage skett? Var befinner du dig?
 • Om olyckan har inträffat på en motorväg - i vilken körbana och körriktning?

Vid drunkning

 • Har den nödställde sjunkit?
 • Hur långt ut från land är den nödställde?
 • Riktmärke för var du senast såg den nödställde?
 • Kan du på ett säkert sätt ta dig ut till den nödställde?

Senast uppdaterad 13 februari, 2023