112 och andra nödnummer

I Sverige finns några viktiga telefonnummer som alla bör känna till. De har alla ett eget syfte beroende på vilken situation du befinner dig i. Tänk på att bara ringa 112 vid fara för liv, egendom och miljö.

112 - Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

114 14 - Polisens nummer vid icke-akuta händelser

1177 - Sjukvårdsrådgivning

113 13 - Informationsnummer vid olyckor och kriser

Att ringa 112 

Nödnumret 112 ska bara användas vid akuta nödsituationer när det är fara för liv, egendom och miljö. Är det inte en akut fara ska man inte ringa 112. 112 är ett särskilt nödnummer som du kan ringa från fast eller mobil telefon var du än är i Sverige. Ditt samtal kommer att besvaras av en SOS-operatör på en av SOS-centralerna som kommer att sända den hjälp som är nödvändig.

När ditt samtal är besvarat kommer SOS-operatören att ställa följande frågor:

 • Vad har hänt?
 • Var har det hänt?
 • Vad ringer du från för nummer?
 • Är någon skadad eller i fara?

Frågor att besvara som rör en specifik situation

Vid brand:

 • Vad brinner?
 • Brandens omfattning? 
 • Finns någon människa i det brinnande föremålet?

Vid trafikolycka:

 • Sitter någon fastklämd?
 • Vilken typ av fordon är inblandade i olyckan?
 • Om det är en lastbil - finns det en orange skylt för farligt gods?
 • Har något utsläpp eller läckage skett? Var befinner du dig?
 • Om olyckan har inträffat på en motorväg - i vilken körbana och körriktning?

Vid drunkning

 • Har den nödställde sjunkit?
 • Hur långt ut från land är den nödställde?
 • Riktmärke för var du senast såg den nödställde?
 • Kan du på ett säkert sätt ta dig ut till den nödställde?