Hjärt-och lungräddning


Varje år drabbas 10 000 personer av hjärtstopp, bara drygt 300 överlever. Desto fler i samhället som kan utföra korrekt hjärt-lungräddning, desto fler har chans att överleva ett hjärtstopp. Gå en utbildning i hjärt-lungräddning och underhåll dina kunskaper, bl.a. genom att titta på filmen här nedan och var en av dem som kan göra skillnad.

Livräddande första hjälpen används vid olyckor och akuta sjukdomstillstånd. Det är viktigt att larma 112 så tidigt som möjligt. Finns någon annan i närheten be denne ringa 112 och berätta vad som hänt. Ropa på hjälp om det inte finns någon annan person i din direkta närhet.


Viktigt att tänka på vid hjärt- och lungräddning:

 • Se till att personen ligger på rygg, helst på ett hårt underlag

 • Hjärt- och lungräddningen ska pågå hela tiden, tills ambulans kommer

 • Gör inget uppehåll för kontroll av andning eller puls

 • Byt om möjligt av den som komprimerar varannan minut

 • Avsluta bara hjärt- lungräddningen om personen börjar andas normalt

 

Så här gör du hjärt- lungräddning

Den här filmen visar hur du går du till väga för att utföra hjärt- och lungräddning

 • Lägg dina händer mitt på den medvetslöses bröstkorg

 • Tryck till snabbt och rejält 30 gånger, snabbare än ett tryck i sekunden

 • Varje gång trycker du med raka armar ner bröstkorgen fyra till fem centimeter 

 • Släpp upp bröstkorgen mellan varje tryck (kompression) 

 • Efter 30 tryck gör du två inblåsningar, se mun-till-mun-andning nedan 

 • Upprepa sedan 30 tryck och två inblåsningar till andning och puls återkommer, eller så länge du orkar i väntan på sjukvårdspersonal

 

 

Defibrillator - Hjärtstartare

Även om vi har gjort hjärt- och lungräddning så är det i princip omöjligt att starta ett hjärta enbart med hjärt- och lungräddning. Då behövs en hjärtstartare, en så kallad defibrillator. Det blir allt vanligare att exempelvis köpcentrum utrustas med defibrillatorer. Via Sveriges hjärtstartarregister har du möjlighet att ta reda på var din närmsta hjärtstartare finns tillgänglig. 

Gästrike Räddningstjänst håller kontinuerliga utbildningar i hjärt-lungräddning.
Läs mer om våra utbildningar här.