Tre brandmän lyfter ett uppklippt tak på en krockad bil.

Trafikolycka

Om du skulle komma först till en trafikolycka, överblicka och larma sedan 112.

Parkera 

Ställ din egen bil så säkert som möjligt. Se till att du inte själv riskerar att bli påkörd eller stoppar upp trafiken.

Överblicka

Bilda dig en uppfattning om vad som hänt. Ta reda på hur många som är skadade och vem du tror är i störst behov av hjälp. Ta hjälp av andra som kommer till platsen. 

Varna

Skydda olycksplatsen och sätt ut varningstrianglar, använd varningsblinkers och liknande, så att ingen kör in i olyckan.

Larma

Larma SOS på telefonnummer 112. Läs mer om hur du larmar 112 här

Rädda

Befinner sig någon skadad i livsfarligt läge, till exempel brand. Försök flytta den/de skadade till en säker plats. Låt annars de drabbade sitta kvar, håll dem stilla och se till att de har fria luftvägar. Om det finns risk för brand - se om du hittar en handbrandsläckare så att du kan försöka släcka om det börjar brinna. 


Senast uppdaterad 13 februari, 2023