Detaljplan och bygglov

Gästrike Räddningstjänst tar inga beslut angående detaljplaner eller bygglov men vi fungerar dock som en remissinstans. Det betyder att de ansvariga myndigheterna kommer att fråga oss om våra åsikter i ärendet. Gör vi bedömningen att förutsättningarna för en räddningsinsats är dåliga kommer detta meddelas till den ansvariga myndigheten som då kan neka tillstånd till den sökande.

I detaljplansärenden kollar vi på hur möjligheterna för en räddningsinsats är samt om det finns några speciella risker som kan påverka området. Mer specifikt kollar vi framförallt på framkomligheten för våra räddningsfordon, insatsvägar och förutsättningar för att använda höjdfordon.


Senast uppdaterad 12 juli, 2016