Prislista

Innehåll på sidan


Automatiska brandskyddsanläggningar

Automatiska brandskyddsanläggningarPris exklusive moms

 Onödigt larm

 8 000 kronor

 Anslutningsavgift
 Uppräknas årligen med 4% från och med 2012

 3 600 kronor

 Årsavgift
 Uppräknas årligen med 4% från och med 2012

 2 165 kronor


Övrigt

ÖvrigtPris exklusive moms

 Hisslarm

 10 620 kronor per larm 


Tillsyn och tillstånd

Följande taxor gäller för kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Taxorna gäller från och med 2024-01-01.

Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn skett eller den som ansökt om tillstånd.

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.

Taxor vid tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 

ÄrendetypVerksamhetsklass
enligt Boverkets byggregler (BBR)
Avgift

 Mindre industri, kontor, med mera

 VK1

 6 470 kronor

 Större industri, kontor med mera

 VK1

 7 760 kronor

 Gemensamhetsboenden

 VK3B

 6 470 kronor

 Samlingslokal <= 150 personer

 VK2A

 6 470 kronor

 Samlingslokal >150 personer

 VK2B

 6 470 kronor

 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning

 VK2C

 7 760 kronor

 Hotell

 VK4

 8 410 kronor

 Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden

 VK5A+B

 8 410 kronor

 Vårdmiljö sjukhus och fängelser

 VK5C+D

 11 640 kronor

 Verksamheter med hög brandbelastning

 VK6

 11 640 kronor

 Organisationstillsyn

 -

 10 350 kronor

 Tillsyn av enskilda förhållanden

 -

 7 110 kronor

Taxor vid tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

ÄrendetypAvgift

 Fyrverkeriförsäljning

 7 110 kronor

 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

 7 110 kronor

 Förvaring av explosiv vara större omfattning > 60 kg

 9 700 kronor

 Bensinstation obemannad

 9 050 kronor

 Bensinstation bemannad

 10 990 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

 7 110 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

 9 700 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cistern och lösa behållare

 13 580 kronor

 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

 18 110 kronor

Taxor vid samordnad tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

ÄrendetypVerksamhetsklass enligt Boverkets byggregler (BBR)Avgift

 Mindre industri, kontor, med mera

 VK1

 5 170 kronor

 Större industri, kontor med mera

 VK1 

 6 470 kronor

 Gemensamhetsboenden

 VK3B

 5 170 kronor

 Samlingslokal <=150 personer

 VK2A

 5 170 kronor

 Samlingslokal >150 personer

 VK2B

 5 170 kronor

 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning

 VK2C

 6 470 kronor 

 Hotell

 VK4

 7 110 kronor

 Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden

 VK5A+B

 7 110 kronor

 Vårdmiljö sjukhus och fängelser

 VK5C+D

 10 350 kronor

 Verksamheter med hög brandbelastning med hantering och förvaring av brandfarlig/explosiv vara

 VK6

 10 350 kronor

 Organisationstillsyn

 -

 9 050 kronor

 

ÄrendetypAvgift

 Fyrverkeriförsäljning

 5 820 kronor

 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

 5 820 kronor

 Förvaring av explosiv vara större omfattning > 60 kg

 8 410 kronor

 Bensinstation bemannad

 9 700 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

 5 820 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

 8 410 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cistern och lösa behållare

 12 290 kronor

 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

 16 810 kronor

Taxor vid tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

ÄrendetypAvgift

 Fyrverkeriförsäljning

 7 760 kronor

 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

 5 820 kronor

 Förvaring av explosiv vara större omfattning > 60 kg

 11 640 kronor

 Godkännande av föreståndare för explosiva varor

 1 940 kronor

 Bensinstation obemannad

 9 050 kronor

 Bensinstation bemannad

 11 640 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

 8 410 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

 10 990 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cistern och lösa behållare

 16 810 kronor

 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

 20 690 kronor

 Mindre förändring av befintligt tillstånd

 3 880  kronor

 Tillfällig hantering av brandfarlig vara

 5 170 kronor

 Avslag av tillståndsansökan

 8 410 kronor

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Taxorna gäller inom kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Taxorna gäller från och med 2023-07-01. 

Avgift enligt denna taxa betalas av den där rengöring eller brandskyddskontroll skett. Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet startar.

Taxor enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende rengöring (sotning)

Rengöring (sotning)Avgift
exklusive moms
Avgift
inklusive moms

 Grundavgift för rengöring (sotning) permanentboende och verksamheter

 267,16 kronor

 333,95 kronor

 Grundavgift för rengöring (sotning) fritidsbostäder

 391,20 kronor

 489,00 kronor

 Objektsavgift, värmepanna olja

 257,62 kronor

 322,02 kronor

 Objektsavgift, värmepanna fast bränsle

 305,33 kronor

 381,66 kronor

 Objektsavgift, lokal eldstad 

 238,54 kronor

 298,17 kronor

 Objektsavgift. värmepanna 60kW

 505,70 kronor

 632,12 kronor

 Objektsavgift. värmepanna överstigande 60kW

 Faktisk tidskostnad

 Faktisk tidskostnad

Särskilda bestämmelserAvgift
exklusive moms
Avgift
inklusive moms

 När rengöring (sotning) i permanentboende eller verksamhet utan giltigt skäl ej kunnat utföras och avbokning ej skett i rätt tid*

 267,16 kronor

 333,95 kronor

 När rengöring (sotning) i fritidsboende utan giltigt skäl ej kunnat utföras och avbokning ej skett i rätt tid*

 391,20 kronor

 489,00 kronor

* Avbokning ska senast 24 timmar före utförandet.

Taxor enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende brandskyddskontroll

Rengöring (sotning)Avgift
exklusive moms
Avgift
inklusive moms

 Grundavgift för brandskyddskontroll permanentboende och verksamheter

 303,35 kronor

 379,18 kronor

 Grundavgift för brandskyddskontroll fritidsbostäder

 606,69 kronor

 758,37 kronor

 Objektavgift, första eldstad

 758,37 kronor

 947,96 kronor

 Objektsavgift tillkommande eldstad (per styck)

 303,35 kronor

 379,18 kronor

Särskilda bestämmelserAvgift
exklusive moms
Avgift
inklusive moms

 När brandskyddskontroll i permanentboende och verksamheter utan giltigt skäl ej kunnat utföras och avbokning ej skett i rätt tid*

 303,35 kronor

 379,18 kronor

 När brandskyddskontroll i fritidsbostäder utan giltigt skäl ej kunnat utföras och avbokning ej skett i rätt tid*

 606,69 kronor

 758,37 kronor

* Avbokning ska senast 24 timmar före utförandet.


Senast uppdaterad 1 mars, 2024