Prislista

Innehåll på sidan

 


 

Uthyrning av medarbetare

Påbörjad timme räknas som hel timme. När tjänster säljs åt medlemskommunerna upprättas avtal/överenskommelse. Moms tillkommer med 25 % på nedanstående priser. 

TjänstPris exklusive moms

 Brandman

 820 kronor per timme

 Styrkeledare och brandinspektör

 1 120 kronor per timme

 Brandingenjör, enhetschef och specialist

 1 330 kronor per timme

 Förbundschef/räddningschef/avdelningschef

 1 630 kronor per timme

 Handläggare

 820 kronor per timme

 Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB)

 820 kronor per timme

Automatiska brandskyddsanläggningar

Moms tillkommer med 25 % på nedanstående priser. 

Automatiska brandskyddsanläggningarPris exklusive moms

 Onödigt larm

 7 253 kronor

 Anslutningsavgift
 Uppräknas årligen med 4% från och med 2012

 3 331 kronor

 Årsavgift
 Uppräknas årligen med 4% från och med 2012

 1 998 kronor

Uthyrning av lokaler

Vid uthyrning av konferensrum, lektionssal, rökövningsanläggning och gymnastiksal, enligt offert.


Utbildning

Utbildningar för kommuner.  Kontakta oss för offert: utbildning.raddning@gastrikeraddningstjanst.se.


 

Uthyrning av material

Moms tillkommer med 25 % på nedanstående priser. 

MaterialPris exklusive moms

 Armatur, stålrör, grenrör, brandposthuvud,
 övergångskoppling, slangbryggor, etc

 155 kronor per dygn
 760 kronor per vecka

Grov eller smal slang

 210 kronor per dygn
 1 020 kronor per vecka

Länspump el, inklusive 1 slanglängd

 410 kronor per dygn

Motorspruta exklusive personal

 760 kronor per timme


Uthyrning av fordon

Gäller endast kommunala förvaltningar. Moms tillkommer med 25 % på nedanstående priser. 

FordonPris exklusive moms

 Uthyrning hävare eller maskinstege, inklusive förare

 1 950 kronor per timme

 Uthyrning av tankbil inklusive förare

 1 750 kronor per timme


Andningsskydd (luftpaket)

Moms tillkommer med 25 % på nedanstående priser. 

AndningsskyddPris exklusive moms

 Laddning av behållare, 200 bar

 160 kronor styck

 Laddning av behållare, 300 bar (324)

 210 kronor styck

 Hanteringskostnad för ombesörjande
 av provtryckning av flaska. 
 Exklusive frakt.

 2 250 kronor styck

Uthyrning till annan räddningstjänst

 360 kronor per dygn


Slangvård

Moms tillkommer med 25 % på nedanstående priser. 

SlangvårdPris exklusive moms

 Tvättning, provtryckning, torkning, hoprullning

 310 kronor

 Lagning av hål

 120 kronor per hål

 Montering av kopplingshylsor, exklusive material

 120 kronor styck

 Övriga slangreparationsarbeten

 750 kronor per timme

Övrigt

Moms tillkommer med 25 % på nedanstående priser. 

ÖvrigtPris exklusive moms

 Hisslarm

 9 600 kronor per larm 


Tillsyn och tillstånd

Taxorna gäller från och med 2019-01-01. Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn skett eller den som ansöt om tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjesmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

Taxorna avser Gävle kommun, Sandvikens Kommun, Hofors Kommun, Ockelbo kommun och Älvkarleby kommun.

Taxor vid tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 

ÄrendetypAvgift

 Mindre industri, kontor, m.m.

 5 000 kronor

 Större industri, kontor m.m.

 6 875 kronor

 Gemensamhetsboenden

 6 563 kronor

 Samlingslokal < 30 personer

 2 500 kronor

 Samlingslokal > 30 < 150 personer

 5 000 kronor

 Samlingslokal > 150 personer

 6 250 kronor

 Samlingslokal > 150 personer med alkoholförsäljning

 6 875 kronor

 Mindre hotell m.m. < 4 rum eller < 8 bäddar

 4 063 kronor

 Större hotell m.m. > 4 rum eller > 8 bäddare

 6 875 kronor

 Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden

 6 875 kronor

 Vårdmiljö sjukhus och fängelser

 8 750 kronor

 Brandfarlig lokal mindre

 5 625 kronor

 Brandfarlig lokal större

 7 188 kronor

 Organisationstillsyn

 8 125 kronor

 Tillsyn av enskilda förhållanden

 3 125 kronor

Taxor vid tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

ÄrendetypAvgift

 Fyrverkeriförsäljning

 5 000 kronor

 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

 5 000 kronor

 Förvaring av explosiv vara större omfattning > 60 kg

 5 938 kronor

 Bensinstation obemannad

 5 313 kronor

 Bensinstation bemannad

 7 188 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

 5 625 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

 6 563 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cistern och lösa behållare

 10 000 kronor

 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

 10 625 kronor

Taxor vid samordnad tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

ÄrendetypAvgift

 Mindre industri, kontor, m.m.

 4 688 kronor

 Större industri, kontor m.m.

 6 563 kronor

 Gemensamhetsboenden

 6 250 kronor

 Samlingslokal < 30 personer

 2 188 kronor

 Samlingslokal > 30 < 150 personer

 4 688 kronor

 Samlingslokal > 150 personer med alkoholförsäljning

 5 938 kronor

 Mindre hotell m.m. < 4 rum eller < 8 bäddar

 6 563 kronor

 Större hotell m.m. > 4 rum eller > 8 bäddare

 3 750 kronor

 Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden

 6 563 kronor

 Vårdmiljö sjukhus och fängelser

 6 563 kronor

 Brandfarlig lokal mindre

 8 438 kronor

 Brandfarlig lokal större

 5 313 kronor

 Organisationstillsyn

 6 875 kronor

 Tillsyn av enskilda förhållanden

 7 813 kronor

 Fyrverkeriförsäljning

 4 375 kronor

 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

 4 375 kronor

 Förvaring av explosiv vara större omfattning > 60 kg

 5 313 kronor

 Bensinstation obemannad

 4 688 kronor

 Bensinstation bemannad

 6 563 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

 5 000 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

 5 938 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cistern och lösa behållare

 9 375 kronor

 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

 10 000 kronor

Taxor vid tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

ÄrendetypAvgift

 Fyrverkeriförsäljning

 3 438 kronor

 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 20 kg

 3 125 kronor

 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

 4 063 kronor

 Förvaring av explosiv vara större omfattning > 60 kg

 5 313 kronor

 Nyttjande av explosiva varor (ingen förvaring)

 1 875 kronor

 Godkännande av föreståndare för explosiva varor

 938 kronor

 Bensinstation obemannad

 5 313 kronor

 Bensinstation bemannad

 5 938 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

 3 750 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

 5 313 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cistern och lösa behållare

 7 813 kronor

 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

 9 688 kronor

 Mindre förändring av befintligt tillstånd

 2 500 kronor

 Tillfällig hantering av brandfarlig vara

 3 125 kronor

 Avslag av tillståndsansökan

 5 313 kronor


Senast uppdaterad 10 juni, 2022