Prislista

Innehåll på sidan

 


Uthyrning av medarbetare

Påbörjad timme räknas som hel timme. När tjänster säljs åt medlemskommunerna upprättas avtal/överenskommelse.

TjänstPris exklusive momsPris inklusive moms

 Brandman och stf styrkeledare

 800 kronor per timme

 1000 kronor per timme

 Styrkeledare och brandinspektör

 1100 kronor per timme

 1375 kronor per timme

 Brandingenjör

 1300 kronor per timme

 1625 kronor per timme

 Förbundschef/räddningschef

 1600 kronor per timme

 2000 kronor per timme

 Handläggare

 800 kronor per timme

 1000 kronor per timme

 Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB)

 600 kronor per timme

 750 kronor per timme


Automatiska brandskyddsanläggningar

Automatiska brandskyddsanläggningarPris exklusive momsPris inklusive moms

 Onödigt larm

 6706 kronor

 6706 kronor

 Anslutningsavgift
 Uppräknas årligen med 4% från och med 2012

 3080 kronor

 3850 kronor

 Årsavgift
 Uppräknas årligen med 4% från och med 2012

 1847 kronor

 2308,75 kronor


Uthyrning av lokaler

Vid uthyrning av konferensrum, lektionssal, rökövningsanläggning och gymnastiksal, enligt offert.


Utbildning

Utbildningar för kommuner. Vid större bokningar eller annan typ av utbildning, enligt offert.

UtbildningPris exklusive momsPris inklusive moms

 Allmän brandutbildning

 400 kronor
 per enskild deltagare

 500 kronor
 per enskild deltagare

 Sjukvårdsutbildning

 400 kronor
 per enskild deltagare

 500 kronor
  per enskild deltagare

 Utbildning i hjärt-lungräddning (HLR), 
 minimum 10 deltagare.

 3500 kronor per grupp om 10 personer
 Därefter 300 kronor per deltagare

 

 SBA - Brandombud/Brandskyddskontrollant

 600 kronor per enskild deltagare
 Maximalt 15 deltagare.

 

 SBA - Brandskyddsansvariga

 700 kronor per enskild deltagare
 Maximalt 15 deltagare.

 

 Utrymningsövning

 2500 kronor

 3125 kronor


Uthyrning av material

MaterialPris exklusive momsPris inklusive moms

 Armatur, stålrör, grenrör, brandposthuvud,
 övergångskoppling, slangbryggor, etc

 100 kronor per dygn
 500 kronor per vecka

 125 kronor per dygn
 625 kronor per vecka

 Slang 76 mm (1 slanglängd är 25 meter)

 200 kronor per dygn

 250 kronor per dygn

 Slang 63 mm (1 slanglängd är 25 meter)

 200 kronor per dygn

 250 kronor per dygn

 Slang 38 mm (1 slanglängd är 25 meter)

 200 kronor per dygn

 250 kronor per dygn

 Länspump el, inklusive 1 slanglängd

 400 kronor per dygn

 500 kronor per dygn

Motorspruta exklusive personal

 500 kronor per timme

 625 kronor per timme


Uthyrning av fordon

Gäller endast kommunala förvaltningar.

FordonPris exklusive momsPris inklusive moms

 Uthyrning hävare eller maskinstege, inklusive förare

 1200 kronor per timme

 1500 kronor per timme

 Uthyrning av tankbil inklusive förare

 1200 kronor per timme

 1500 kronor per timme


Andningsskydd (luftpaket)

AndningsskyddPris exklusive momsPris inklusive moms

 Laddning av behållare, 200 bar

 150 kronor styck

 187,50 kronor styck

 Laddning av behållare, 300 bar (324)

 160 kronor styck

 200 kronor styck

 Hanteringskostnad för ombesörjande
 av provtryckning av flaska. 
 Exklusive frakt.

 1800 kronor styck

 2250 kronor styck


Slangvård

SlangvårdPris exklusive momsPris inklusive moms

 Tvättning, provtryckning, torkning, hoprullning

 225 kronor

 281,25 kronor

 Lagning av hål

 725 kronor

 906,25 kronor

 Montering av kopplingshylsor, exklusive material

 725 kronor

 906,25 kronor

 Packning i lådor

 725 kronor

 906,25 kronor

 Övriga slangreparationsarbeten

 725 kronor

 906,25 kronor


Övrigt

ÖvrigtPris exklusive momsPris inklusive moms

 Hisslarm

 9240 kronor per larm

 11550 kronor per larm


Tillsyn och tillstånd

Taxorna gäller från och med 2019-01-01. Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn skett eller den som ansöt om tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjesmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

Taxorna avser Gävle kommun, Sandvikens Kommun, Hofors Kommun, Ockelbo kommun och Älvkarleby kommun.

Taxor vid tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 

ÄrendetypAvgift

 Mindre industri, kontor, m.m.

 5 000 kronor

 Större industri, kontor m.m.

 6 875 kronor

 Gemensamhetsboenden

 6 563 kronor

 Samlingslokal < 30 personer

 2 500 kronor

 Samlingslokal > 30 < 150 personer

 5 000 kronor

 Samlingslokal > 150 personer

 6 250 kronor

 Samlingslokal > 150 personer med alkoholförsäljning

 6 875 kronor

 Mindre hotell m.m. < 4 rum eller < 8 bäddar

 4 063 kronor

 Större hotell m.m. > 4 rum eller > 8 bäddare

 6 875 kronor

 Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden

 6 875 kronor

 Vårdmiljö sjukhus och fängelser

 8 750 kronor

 Brandfarlig lokal mindre

 5 625 kronor

 Brandfarlig lokal större

 7 188 kronor

 Organisationstillsyn

 8 125 kronor

 Tillsyn av enskilda förhållanden

 3 125 kronor

Taxor vid tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

ÄrendetypAvgift

 Fyrverkeriförsäljning

 5 000 kronor

 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

 5 000 kronor

 Förvaring av explosiv vara större omfattning > 60 kg

 5 938 kronor

 Bensinstation obemannad

 5 313 kronor

 Bensinstation bemannad

 7 188 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

 5 625 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

 6 563 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cistern och lösa behållare

 10 000 kronor

 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

 10 625 kronor

Taxor vid samordnad tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

ÄrendetypAvgift

 Mindre industri, kontor, m.m.

 4 688 kronor

 Större industri, kontor m.m.

 6 563 kronor

 Gemensamhetsboenden

 6 250 kronor

 Samlingslokal < 30 personer

 2 188 kronor

 Samlingslokal > 30 < 150 personer

 4 688 kronor

 Samlingslokal > 150 personer med alkoholförsäljning

 5 938 kronor

 Mindre hotell m.m. < 4 rum eller < 8 bäddar

 6 563 kronor

 Större hotell m.m. > 4 rum eller > 8 bäddare

 3 750 kronor

 Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden

 6 563 kronor

 Vårdmiljö sjukhus och fängelser

 6 563 kronor

 Brandfarlig lokal mindre

 8 438 kronor

 Brandfarlig lokal större

 5 313 kronor

 Organisationstillsyn

 6 875 kronor

 Tillsyn av enskilda förhållanden

 7 813 kronor

 Fyrverkeriförsäljning

 4 375 kronor

 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

 4 375 kronor

 Förvaring av explosiv vara större omfattning > 60 kg

 5 313 kronor

 Bensinstation obemannad

 4 688 kronor

 Bensinstation bemannad

 6 563 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

 5 000 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

 5 938 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cistern och lösa behållare

 9 375 kronor

 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

 10 000 kronor

Taxor vid tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

ÄrendetypAvgift

 Fyrverkeriförsäljning

 3 438 kronor

 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 20 kg

 3 125 kronor

 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

 4 063 kronor

 Förvaring av explosiv vara större omfattning > 60 kg

 5 313 kronor

 Nyttjande av explosiva varor (ingen förvaring)

 1 875 kronor

 Godkännande av föreståndare för explosiva varor

 938 kronor

 Bensinstation obemannad

 5 313 kronor

 Bensinstation bemannad

 5 938 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

 3 750 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

 5 313 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cistern och lösa behållare

 7 813 kronor

 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

 9 688 kronor

 Mindre förändring av befintligt tillstånd

 2 500 kronor

 Tillfällig hantering av brandfarlig vara

 3 125 kronor

 Avslag av tillståndsansökan

 5 313 kronor


Senast uppdaterad 18 februari, 2021