Prislista

Innehåll på sidan


Uthyrning av medarbetare

Påbörjad timme räknas som hel timme. När tjänster säljs åt medlemskommunerna upprättas avtal/överenskommelse. Moms tillkommer med 25 % på nedanstående priser. 

TjänstPris exklusive moms

 Brandman

 870 kronor per timme

 Styrkeledare och brandinspektör

 1 190 kronor per timme

 Brandingenjör, enhetschef och specialist

 1 410 kronor per timme

 Förbundschef/räddningschef/avdelningschef

 1 730 kronor per timme

 Handläggare

 870 kronor per timme

 Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB)

 870 kronor per timme

Automatiska brandskyddsanläggningar

Moms tillkommer med 25 % på nedanstående priser. 

Automatiska brandskyddsanläggningarPris exklusive moms

 Onödigt larm

 7 690 kronor

 Anslutningsavgift
 Uppräknas årligen med 4% från och med 2012

 3 460 kronor

 Årsavgift
 Uppräknas årligen med 4% från och med 2012

 2 080 kronor

Uthyrning av lokaler

Vid uthyrning av konferensrum, lektionssal, rökövningsanläggning och gymnastiksal, enligt offert.


Utbildning

Utbildningar för kommuner.  Kontakta oss för offert: utbildning.raddning@gastrikeraddningstjanst.se.


Uthyrning av material

Moms tillkommer med 25 % på nedanstående priser. 

MaterialPris exklusive moms

 Armatur, stålrör, grenrör, övergångskoppling, slangbryggor, etc

 160 kronor per dygn
 810 kronor per vecka

Grov eller smal slang

 220 kronor per dygn
 1 080 kronor per vecka

Länspump el, inklusive 1 slanglängd

 430 kronor per dygn

Motorspruta exklusive personal

 810 kronor per timme


Uthyrning av fordon

Gäller endast kommunala förvaltningar. Moms tillkommer med 25 % på nedanstående priser. 

FordonPris exklusive moms

 Uthyrning hävare eller maskinstege inklusive förare

 2 070 kronor per timme

 Uthyrning av tankbil inklusive förare

 1 860 kronor per timme


Andningsskydd (luftpaket)

Moms tillkommer med 25 % på nedanstående priser. 

AndningsskyddPris exklusive moms

 Laddning av behållare, 200 bar

 170 kronor styck

 Laddning av behållare, 300 bar (324)

 220 kronor styck

 Hanteringskostnad för ombesörjande
 av provtryckning av flaska. 
 Exklusive frakt.

 2 390 kronor styck

Uthyrning till annan räddningstjänst

 380 kronor per dygn


Slangvård

Moms tillkommer med 25 % på nedanstående priser. 

SlangvårdPris exklusive moms

 Tvättning, provtryckning, torkning, hoprullning

 330 kronor

 Lagning av hål

 130 kronor per hål

 Montering av kopplingshylsor, exklusive material

 130 kronor styck

 Övriga slangreparationsarbeten

 800 kronor per timme

Länsor

LänsorPris exklusive moms

 Engångslänsor 2-3 meter

 900 kronor styck

Övrigt

Moms tillkommer med 25 % på nedanstående priser. 

ÖvrigtPris exklusive moms

 Hisslarm

 10 180 kronor per larm 


Tillsyn och tillstånd

Följande taxor gäller för kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Taxorna gäller från och med 2023-01-01.

Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn skett eller den som ansökt om tillstånd.

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.

Taxor vid tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 

ÄrendetypVerksamhetsklass
enligt Boverkets byggregler (BBR)
Avgift

 Mindre industri, kontor, med mera

 VK1

 6 200 kronor

 Större industri, kontor med mera

 VK1

 7440 kronor

 Gemensamhetsboenden

 VK3B

 6 200 kronor

 Samlingslokal <= 150 personer

 VK2A

 6 200 kronor

 Samlingslokal >150 personer

 VK2B

 6 200 kronor

 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning

 VK2C

 7 440 kronor

 Hotell

 VK4

 8 060 kronor

 Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden

 VK5A+B

 8 060 kronor

 Vårdmiljö sjukhus och fängelser

 VK5C+D

 11 160 kronor

 Verksamheter med hög brandbelastning

 VK6

 11 160 kronor

 Organisationstillsyn

 -

 9 920 kronor

 Tillsyn av enskilda förhållanden

 -

 6 820 kronor

Taxor vid tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

ÄrendetypAvgift

 Fyrverkeriförsäljning

 6 820 kronor

 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

 6 820 kronor

 Förvaring av explosiv vara större omfattning > 60 kg

 9 300 kronor

 Bensinstation obemannad

 8 680 kronor

 Bensinstation bemannad

 10 540 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

 6 820 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

 9 300 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cistern och lösa behållare

 13 020 kronor

 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

 17 360 kronor

Taxor vid samordnad tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

ÄrendetypVerksamhetsklass enligt Boverkets byggregler (BBR)Avgift

 Mindre industri, kontor, med mera

 VK1

 4 960 kronor

 Större industri, kontor med mera

 VK1 

 6 200 kronor

 Gemensamhetsboenden

 VK3B

 4 960 kronor

 Samlingslokal <=150 personer

 VK2A

 4 960 kronor

 Samlingslokal >150 personer

 VK2B

 4 960 kronor

 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning

 VK2C

 6 200 kronor 

 Hotell

 VK4

 6 820 kronor

 Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden

 VK5A+B

 6 820 kronor

 Vårdmiljö sjukhus och fängelser

 VK5C+D

 9 920 kronor

 Verksamheter med hög brandbelastning med hantering och förvaring av brandfarlig/explosiv vara

 VK6

 9 920 kronor

 Organisationstillsyn

 -

 8 680 kronor

 

ÄrendetypAvgift

 Fyrverkeriförsäljning

 5 580 kronor

 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

 5 580 kronor

 Förvaring av explosiv vara större omfattning > 60 kg

 8 060 kronor

 Bensinstation bemannad

 9 300 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

 5 580 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

 8 060 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cistern och lösa behållare

 11 780 kronor

 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

 16 120 kronor

Taxor vid tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

ÄrendetypAvgift

 Fyrverkeriförsäljning

 7 440 kronor

 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

 5 580 kronor

 Förvaring av explosiv vara större omfattning > 60 kg

 11 160 kronor

 Godkännande av föreståndare för explosiva varor

 1 860 kronor

 Bensinstation obemannad

 8 680 kronor

 Bensinstation bemannad

 11 160 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

 8 060 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

 10 540 kronor

 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cistern och lösa behållare

 16 120 kronor

 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

 19 840 kronor

 Mindre förändring av befintligt tillstånd

 3 720  kronor

 Tillfällig hantering av brandfarlig vara

 4 960 kronor

 Avslag av tillståndsansökan

 8 060 kronor

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Taxorna gäller inom kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo. Taxorna gäller från och med 2023-04-01. Kontakta Sotningsväsendet i Gävle AB gällande taxor inom Älvkarleby kommun.

Avgift enligt denna taxa betalas av den där rengöring eller brandskyddskontroll skett. Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet startar.

Taxor enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende rengöring (sotning)

Rengöring (sotning)Avgift
exklusive moms
Avgift
inklusive moms

 Grundavgift för rengöring (sotning) permanentboende och verksamheter

 248,36 kronor

 310,45 kronor

 Grundavgift för rengöring (sotning) fritidsbostäder

 363,67 kronor

 454,59 kronor

 Objektsavgift, värmepanna olja

 239,49 kronor

 299,36 kronor

 Objektsavgift, värmepanna fast bränsle

 283,84 kronor

 354,80 kronor

 Objektsavgift, lokal eldstad 

 221,75 kronor

 277,19 kronor

 Objektsavgift. värmepanna 60kW

 470,11 kronor

 587,64 kronor

 Objektsavgift. värmepanna överstigande 60kW

 Faktisk tidskostnad

 Faktisk tidskostnad

Särskilda bestämmelserAvgift
exklusive moms
Avgift
inklusive moms

 När rengöring (sotning) i permanentboende eller verksamhet utan giltigt skäl ej kunnat utföras och avbokning ej skett i rätt tid*

 248,36 kronor

 310,45 kronor

 När rengöring (sotning) i fritidsboende utan giltigt skäl ej kunnat utföras och avbokning ej skett i rätt tid*

 363,67 kronor

 454,59 kronor

* Avbokning ska senast 24 timmar före utförandet.

Taxor enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende brandskyddskontroll

Rengöring (sotning)Avgift
exklusive moms
Avgift
inklusive moms

 Grundavgift för brandskyddskontroll permanentboende och verksamheter

 282,00 kronor

 352,50 kronor

 Grundavgift för brandskyddskontroll fritidsbostäder

 564,00 kronor

 705,00 kronor

 Objektavgift, första eldstad

 705,00 kronor

 881,25 kronor

 Objektsavgift tillkommande eldstad (per styck)

 282,00 kronor

 352,50 kronor

Särskilda bestämmelserAvgift
exklusive moms
Avgift
inklusive moms

 När brandskyddskontroll i permanentboende och verksamheter utan giltigt skäl ej kunnat utföras och avbokning ej skett i rätt tid*

 282,00 kronor

 352,50 kronor

 När brandskyddskontroll i fritidsbostäder utan giltigt skäl ej kunnat utföras och avbokning ej skett i rätt tid*

 564,00 kronor

 705,00 kronor

* Avbokning ska senast 24 timmar före utförandet.

Taxor enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samordnad rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Rengöring (sotning) och brandskyddskontrollAvgift
exklusive moms
Avgift
inklusive moms

 Objektsavgift, värmepanna olja

 239,49 kronor

 299,36 kronor

 Objektsavgift, värmepanna fast bränsle

 283,84 kronor

 354,80 kronor

 Objektsavgift, lokal eldstad 

 221,75 kronor

 277,19 kronor

 Objektsavgift. värmepanna 60kW

 470,11 kronor

 587,64 kronor

 Objektsavgift. värmepanna överstigande 60kW

 Faktisk tidskostnad

 Faktisk tidskostnad 

BrandskyddskontrollAvgift
exklusive moms
Avgift
inklusive moms

 Grundavgift för brandskyddskontroll permanentboende och verksamheter

 282,00 kronor

 352,50 kronor

 Grundavgift för brandskyddskontroll fritidsbostäder

 564,00 kronor

 705,00 kronor

 Objektavgift, första eldstad

 705,00 kronor 

 881,25 kronor 

 Objektsavgift tillkommande eldstad (per styck)

 282,00 kronor

 352,50 kronor 

Särskilda bestämmelser rengöring (sotning) och brandskyddskontrollAvgift
exklusive moms
Avgift
inklusive moms

 När samordnad rengöring och brandskyddskontroll i permanentboende och verksamheter utan giltigt skäl ej kunnat utföras och avbokning ej skett i rätt tid*

 282,00 kronor

 352,50 kronor

 När samordnad rengöring och brandskyddskontroll i fritidsboende utan giltigt skäl ej kunnat utföras och avbokning ej skett i rätt tid*

 564,00 kronor

 705,00 kronor

* Avbokning ska senast 24 timmar före utförandet.


Senast uppdaterad 30 mars, 2023