Övriga utbildningar

Heta arbeten

Kursen riktar sig till dig som arbetar med svetsning, skärning, lödning, takläggning m.m. där det finns risk för att brand uppstår. Efter utbildningen utfärdas certifikat av Svenska Brandskyddsföreningen som gäller i fem år. Brandskyddsföreningen anordnar kontinuerligt kurser i Heta arbeten, där instruktörerna hyrs från oss på Gästrike Räddningstjänst.

Besök Brandskyddsföreningen Gävleborgs webbplats för att  läsa mer eller anmäla dig till en kurs i Heta arbeten.

Har du frågor om kursen är du välkommen att kontakta Brandskyddsföreningen nedre Norrland på telefonnummer: 070-930 63 60 eller e-post: info@bfnn.se.

Brandskydd i hemmet

Brandskyddsföreningen har tagit fram en gratis webbutbildning för dig som vill lära dig hur du kan förebygga brand i din bostad.

Varje år inträffar runt 20 000–25 000 bostadsbränder, varav drygt 6 000 så allvarliga att räddningstjänsten behöver rycka ut. I den här utbildningen får du lära dig hur du enkelt kan förebygga brand i din bostad och hur du ska agera om en brand ändå skulle inträffa.

Innehåll

  • Hitta brandrisker – du får öva på att upptäcka brandrisker och lära dig hur du kan minska dem.
  • Brandsäkert boende – här får du lära dig vilken brandskyddsutrustning du bör ha i hemmet och jämföra brandsäkerheten i olika bostäder.
  • Släckutrustning – testa vilken utrustning som passar bäst för olika typer av bränder och se hur du använder den.
  • Hitta brandorsaken – prova på rollen som brandutredare och hitta brandorsaken. Först får du se hur snabbt en brand kan växa.
  • Brandscenarier – testa ditt agerande i olika brandsituationer.
  • Brand i byggnad – ta dig ut från en brinnande byggnad genom att svara på frågor och göra rätt val. Ta del av statistik och fakta om bränder i Sverige.

Tidsåtgång

Cirka 30 minuter

Till webbutbildningen

Brandsäkerhet i hemmet - Webbutbildning / Brandskyddsföreningen (brandskyddsforeningen.se)


Senast uppdaterad 31 mars, 2022