Brandskyddsansvarig

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till den som är ansvarig för det systematiska brandskyddet på arbetsplatsen. Under utbildningen går vi bland annat går igenom regler, lagar, systematiskt brandskyddsarbete och brandtekniskt brandskydd.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap till brandskyddsansvariga att arbeta, så att risker och konsekvenser av brand minskar.

Målgrupp

Utsedda personer att vara brandskyddsansvarig i sin verksamhet. 

Innehåll

Under utbildningen kommer vi ta upp följande:

  • Känna till vad det står i lagen
  • Vad är SBA, och hur gör du som brandskyddsansvarig
  • Fastighetsägarens/nyttjanderättsinnehavarens ansvar
  • Kommunens ansvar
  • Enkla olycksförebyggande åtgärder
  • Utbilda och öva sin personal

Tidsåtgång

Cirka fyra timmar.

Pris

Enligt offert.

Anmälan

För att anmäla dig kontaktar du oss via e-post på utbildning.raddning@gastrikeraddningstjanst.se

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post, gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se


Senast uppdaterad 31 mars, 2022