Grundläggande brand

Om utbildningen

Kursen är en grundläggande brandutbildning. Under utbildningstillfället går vi bland annat igenom vikten av att arbeta förebyggande, skadebegränsande åtgärder och hur du bör agera vid ett mindre brandtillbud. Kursen avslutas med en praktisk brandsläckningsövning.

Syftet med denna kurs är att öka förståelsen vad gäller ansvar och den egna rollen vad gäller brandsäkerhet, för att skapa en säkrare arbetsplats.

Målgrupp

All personal på arbetsplatsen.

Innehåll

Under utbildningen kommer vi ta upp följande:

  • Vad säger lagen, vilket ansvar har vi
  • Hur arbetar vi systematiskt med brandskyddsarbetet
  • Fakta och statistik
  • Vilka brandrisker finns
  • Organisation och rutiner
  • Praktisk brandsläckningsövning

Tidsåtgång

Cirka två-tre timmar eller efter önskemål.

Pris

Enligt offert.

Anmälan

För att anmäla dig kontaktar du oss via e-post på utbildning.raddning@gastrikeraddningstjanst.se

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post, gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se


Senast uppdaterad 31 mars, 2022