Ökat antal bostadsbränder under 2023

08 mars, 2024, KL 13:37

Antalet bostadsbränder inom Gästrike Räddningstjänsts förbund ökade under 2023. Totalt under året inträffade 107 bostadsbränder, vilket är en ökning jämfört med 87 bostadsbränder under 2022. 

Det var mot slutet av året som en avvikande trend uppkom med ökat antal bostadsbränder. De vanligaste orsakerna är brand på spis, levande ljus samt eldstäder och felaktig hantering av aska. En möjlig underliggande orsak kan vara den kalla och snörika vintern som präglade årets slut. Vädret påverkade exempelvis elpriserna, som i sin tur kan ha medfört ökad användning av eldstäder.

Här har vi samlat information om vanliga brandorsaker i hemmet och hur du kan skydda ditt hem från brand.

Vanligt med spisbränder

Den vanligaste brandorsaken i hemmet är matlagning på spisen. Du kan förebygga spisbrand genom att rengöra spisfläkten från fett och smuts med jämna mellanrum. Ha alltid uppsikt över spis och ugn när du tillagar mat på hög värme. Tänk även på att alltid ha ett lock i närheten så att du snabbt kan kväva elden om fettet i grytan, kastrullen eller stekpannan börjar brinna.

Släck aldrig med vatten

Släck brinnande matfett med ett lock eller en plåt. Dra undan kastrullen och stäng av plattan. Låt stå en stund så minskar risken att branden tar sig igen.

Om du häller vatten i en brinnande kastrull börjar vattnet koka och förvandlas omedelbart till ett stort moln av het ånga. Om det är olja eller fett som brinner river ångan med sig den brinnande oljan och kastar i väg den åt alla håll. Då sprids branden snabbt i hela köket och du själv kan få svåra brännskador. 

Elda säkert i din eldstad

I och med ökade elpriser väljer allt fler att använda kaminer, öppna spisar och andra lokaleldstäder. När du eldar med ved i din eldstad finns det några saker du behöver tänka på för en säker eldning.

 • Elda alltid med torr ved som lagrats torrt och luftigt i minst ett år.
 • Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad.
 • En lokaleldstad är endast till för att värma upp rummet den befinner sig i under en begränsad tid. Elda aldrig mer än 3 kg ved per timme och inte längre än 3 – 4 timmar.
 • Låt alltid eldstaden vila lika länge som du eldat innan du börjar elda igen.
 • Släng askan i en plåthink med ett tättslutande lock och placera den på obrännbart underlag.

Säker hantering av aska

Visste du att aska från din eldstad kan vara en brandrisk? Aska har vid flera tillfällen orsakat bränder i byggnader, soprum och på altaner då den inte har hanterats på ett säkert sätt.

Askan kan vara en brandrisk i flera dagar efter att du har eldat. Därför är det viktigt att du förvarar askan i ett obrännbart kärl och på ett obrännbart underlag under en längre tid.

Gör så här för säker hantering av aska

 •  Töm eldstaden på aska regelbundet.
 •  Lägg askan i ett obrännbart kärl, exempelvis en plåthink med lock.
 •  Ställ kärlet på ett obrännbart underlag under en längre tid.

Läs mer om att elda i eldstäder.

Det här kan du göra för att undvika brand

För att minska risken för brand hemma hos dig, bör du tänka på följande:

 • Håll levande ljus under uppsikt. En bra regel: den som tänder ljuset släcker det.
 • Använd inte elektriska apparater med skadade sladdar eller kontakter.

 • Använd diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare under dagtid och när någon finns i bostaden.

 • Byt blinkande lysrör omedelbart och byt samtidigt glimtändaren.

 • Rök aldrig i sängen eller någon annanstans där du riskerar att somna.

 • Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn.

 • Förvara aska från öppen spis och liknande i metallkärl med lock. Kärlet ska aldrig ställas på brännbart underlag. Tänk på att glöd kan finnas i aska under mycket lång tid.

 • Håll trapphus fria från brännbara föremål.

Här kan du läsa mer om Brandrisker i hemmet.

Brandskydd i hemmet

Alla bränder är små från början. Genom rätt utrustning i ditt hem har du möjlighet att släcka branden medan den är liten.

Brandvarnare

Till bostäder rekommenderar vi en pulversläckare på 6 kg. Se till att den står lättillgängligt och att alla i familjen vet hur den fungerar.

Läs mer om brandsläckare här.

Brandvarnare

Du bör ha minst en brandvarnare per våningsplan, den bevakar cirka 60 m2. Placera brandvarnaren i anslutning till sovrummet samt i rummets högsta punkt. Kontrollera brandvarnaren regelbundet, till exempel vid första advent och byt då batteriet.

Läs mer om brandvarnare här.

Brandfilt

En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Den kan med fördel användas för att släcka brand i kläder eller andra mindre bränder genom att kväva elden.

Läs mer om brandfilt här.

Spisvakt

En spisvakt är en teknisk anordning som övervakar spisen och vid risk för brand antingen ska påkalla en åtgärd från omgivningen eller bryta elförsörjningen till spisen innan en brand har hunnit uppstå.

Läs mer om spisvakt på Brandskyddsföreningens webbplats.

 


Foto: Frank Werle.