Besök på våra brandstationer

29 september, 2021, KL 08:13

Räddningstjänsten är en verksamhet med ett samhällsviktigt uppdrag. Vi har under pandemin vidtagit åtgärder för att säkra vår operativa beredskap över tid. Detta för att upprätthålla tryggheten och säkerheten i vårt förbund.

I april 2020 införde vi besöksförbud på våra brandstationer, som en försiktighetsåtgärd, för att skydda våra medarbetare från att insjukna i covid-19. Detta har sedan löpande utvärderats utifrån smittspridningen i samhället.

I samband med lättade restriktioner och minskad smittspridning har vi beslutat att häva vårt besöksförbud från och med 29 september 2021. Det innebär att vi nu kan ta emot besökare på våra brandstationer igen. I de fall det är möjligt, vill vi att du kontaktar oss i förväg och bokar ditt besök.

Vi behöver fortsätta skydda varandra. Vi ber dig därför att avstå från att besöka oss om du känner dig hängig, förkyld eller på väg att bli sjuk.

Kontakta oss