Besöksförbud på Gästrike Räddningstjänsts brandstationer

06 april, 2020, KL 13:17

Räddningstjänsten är en verksamhet med ett samhällsviktigt uppdrag. Med anledning av covid-19 är det särskilt viktigt för oss att säkra vår operativa beredskap över tid. Detta för att upprätthålla tryggheten och säkerheten i vårt förbund.

För att minimera riskerna för smittspridning bland våra medarbetare har vi, som  försiktighetsåtgärd, infört besöksförbud på alla våra brandstationer. Besöksförbudet gäller från och med 2020-04-06 och tills vidare. Beslutet om besöksförbud utvärderas löpande och vi kommer att informera på vår webbplats när beslutet hävs.

Undantag från besöksförbudet kommer att tillåtas i särskilda fall, exempelvis besök som är verksamhetskritiska eller vid extraordinära situationer.

I nuläget har covid-19 ingen påverkan på vår operativa förmåga. Du kan därför känna dig trygg med att Gästrike Räddningstjänst fungerar som vanligt när larmet går.

Tack för er förståelse. Kom ihåg att tvätta händerna, hålla avstånd och värna om äldre personer i din närhet. Tillsammans hjälps vi åt för att begränsa smittspridningen av covid-19.