Antalet bostadsbränder ökar

20 oktober, 2020, KL 16:45

Antalet bostadsbränder inom Gästrike Räddningstjänsts förbund ökar. Hittills i år har vi haft fler bostadsbränder än under hela förra året. Under 2019 hade vi totalt 109 bostadsbränder, hittills i år är siffran uppe i 119 stycken.

2020 har varit ett ovanligt år på flera sätt. En pandemi har drabbat oss och till följd av den har vi hållt social distansering och spenderat mer tid i hemmet. Vi vet inte om detta är orsaken bakom det ökande antalet bostadsbränder, men det är en möjlig förklaring.

Brandskyddsföreningen publicerade i september ett pressemeddelande om att antalet döda i bränder ökar och påtalar att det finns starka skäl att misstänka att den pågående pandemin spelar en roll i detta.

Här har vi samlat information om vanliga brandorsaker i hemmet och hur du kan skydda ditt hem från brand.

Vanligt med spisbränder

Den vanligaste brandorsaken i hemmet är matlagning på spisen. Du kan förebygga spisbrand genom att rengöra spisfläkten från fett och smuts med jämna mellanrum. Ha alltid uppsikt över spis och ugn när du tillagar mat på hög värme. Tänk även på att alltid ha ett lock i närheten så att du snabbt kan kväva elden om fettet i grytan, kastrullen eller stekpannan börjar brinna.

Släck aldrig med vatten

Släck brinnande matfett med ett lock eller en plåt. Dra undan kastrullen och stäng av plattan. Låt stå en stund så minskar risken att branden tar sig igen.

Om du häller vatten i en brinnande kastrull börjar vattnet koka och förvandlas omedelbart till ett stort moln av het ånga. Om det är olja eller fett som brinner river ångan med sig den brinnande oljan och kastar i väg den åt alla håll. Då sprids branden snabbt i hela köket och du själv kan få svåra brännskador. 

Det här kan du göra för att undvika brand

För att minska risken för brand hemma hos dig, bör du tänka på följande:

  • Håll levande ljus under uppsikt. En bra regel: den som tänder ljuset släcker det.
  • Använd inte elektriska apparater med skadade sladdar eller kontakter.

  • Använd diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare under dagtid och när någon finns i bostaden.

  • Byt blinkande lysrör omedelbart och byt samtidigt glimtändaren.

  • Rök aldrig i sängen eller någon annanstans där du riskerar att somna.

  • Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn.

  • Förvara aska från öppen spis och liknande i metallkärl med lock. Kärlet ska aldrig ställas på brännbart underlag. Tänk på att glöd kan finnas i aska under mycket lång tid.

  • Håll trapphus fria från brännbara föremål.

Här kan du läsa mer om Brandrisker i hemmet.

Brandskydd i hemmet

Alla bränder är små från början. Genom rätt utrustning i ditt hem har du möjlighet att släcka branden medan den är liten.

Brandvarnare

Till bostäder rekommenderar vi en pulversläckare på 6 kg. Se till att den står lättillgängligt och att alla i familjen vet hur den fungerar.

Läs mer om brandsläckare här.

Brandvarnare

Du bör ha minst en brandvarnare per våningsplan, den bevakar cirka 60 m2. Placera brandvarnaren i anslutning till sovrummet samt i rummets högsta punkt. Kontrollera brandvarnaren regelbundet, till exempel vid första advent och byt då batteriet.

Läs mer om brandvarnare här.

Brandfilt

En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Den kan med fördel användas för att släcka brand i kläder eller andra mindre bränder genom att kväva elden.

Spisvakt

En spisvakt är en teknisk anordning som övervakar spisen och vid risk för brand antingen ska påkalla en åtgärd från omgivningen eller bryta elförsörjningen till spisen innan en brand har hunnit uppstå.

Läs mer om spisvakt på Brandskyddsföreningens webbplats.