Cykla säkert

26 april, 2017, KL 10:03

Kontrollera att hjälmen så att den sitter bra på huvudet och inte kan trilla av eller skjutas bakåt. Köp inte för stor hjälm till barn. En bra hjälm täcker panna, bakhuvud och hjässa.

Hjälmen du har när du cyklar måste inte vara en cykelhjälm. Det går också bra att använda till exempel en inlineshjälm, en ridhjälm eller en skidhjälm.

Barn som är yngre än sju år bör ha en hjälm med grönt spänne. Det spännet går upp om barnet fastnar i något. Se också till att hjälmen är märkt med CE, då är det en säker hjälm.

Läs mer på trafikverkets webbplats.