Till dig som drabbats av översvämning

18 augusti, 2021, KL 11:35

Gästrike Räddningstjänst prioriterar just nu samhällsviktig verksamhet gällande översvämningarna i de värst drabbade områdena.

Om du är drabbad av översvämning ber vi dig kontakta ditt försäkringsbolag samt att du vidtar de åtgärder du kan för att begränsa och minimera konsekvenserna av skadan. Läs mer i Råd vid vattenskador efter skyfall. Tänk på att bara ringa nödnumret 112 vid akuta nödsituationer.