Driftansvarig för räddningstjänstens operativa ledning

25 maj, 2021, KL 10:01

Tycker du om att planera, leda och driva utveckling, kanske det här är nästa utmaning för dig? 

Vi söker en driftansvarig för att driftsätta, förvalta och utveckla ett gemensamt ledningssystem för Gästrike Räddningstjänst, Räddningstjänsten Dala Mitt, Räddningstjänsten Rättvik och Räddningstjänsten Smedjebacken.

Räddning i Samverkan

RiS står för Räddning i Samverkan och är ett operativt samarbete mellan fyra räddningstjänstorganisationer, två förbund och två enskilda kommuner för att förstärka förmågan att hantera större räddningsinsatser. Samarbetet förfogar över 33 räddningsstationer i Dalarna, Gästrikland och Uppland kopplade till en ledningscentral. Samarbetet sträcker sig över 12 kommuner och har tillsammans en befolkning på cirka 350 000 personer. Inom ramen för denna samverkan förs även en dialog med räddningstjänster i Hälsingland för en eventuell framtida samverkan. För att driftsätta, förvalta och utveckla RiS söks nu en driftsansvarig.                     

Rollen som driftansvarig

Som driftansvarig ansvarar du för att utveckla och förvalta den gemensamma ledningsorganisationen inom RiS utifrån styrgruppens inriktning. Styrgruppen utgörs av ingående organisationers räddningschefer.   

Som driftansvarig för RiS kommer du att:

 • ansvara för att driften av systemet säkerställs med medarbetare och erforderlig kompetens.
 • upprätta och utvärdera utbildnings- och övningsplaner för ledningsnivåer inom RiS.
 • ha regelbunden uppföljning med samverkande parter till exempel SOS Alarm, regioner och kommuner.
 • personalplanera på kort och lång sikt i dialog med ansvariga chefer.
 • rapportera till styrgruppen för RiS och närmaste chef. 

Ledningsutvecklare för MSB är en del av rollen

MSB finansierar under minst 3 år regionala ledningsutvecklare. Här har du chansen att vara en del av utvecklingen av svensk räddningstjänst. Som ledningsutvecklare ingår du i ett nationellt nätverk som MSB driver där utvecklingen av ledningssystem står i fokus. 

Vem är du?

Du har ett strategiskt förhållningssätt där du ser helheten och förstår konsekvenser av prioriteringar och beslut. Du arbetar strukturerat mot uppsatta mål med ett inkluderande arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Som medarbetare inom RiS och de ingående organisationerna är du en företrädare för räddningstjänsten och ska därför agera på ett sätt som inger räddningstjänstens förtroende hos allmänheten. 

Kvalifikationer

För rollen som driftansvarig ska du ha erfarenhet inom:

 • planering, genomförande och utvärdering av någon form av driftledning, produktionsledning eller av annan verksamhet som arbetsgivaren finner likvärdig.
 • räddningstjänstens verksamhet.
 • intern samverkan, exempelvis mellan avdelningar/enheter eller personalgrupper.
 • extern samverkan, exempelvis mellan myndigheter eller kommuner.  
 • körkort B 

Meriterande för tjänsten 

 • Erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling
 • Räddningsledning A eller motsvarande
 • Brandingenjörsutbildning med RUB

Din huvudsakliga placering är på den gemensamma ledningscentralen i Falun med viss möjlighet att arbeta flexibelt.

Individuell lönesättning och tillträde enligt överenskommelse.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Dagtid.

Provanställning kan komma att tillämpas. 

Urvalet kommer att ske löpande. Din ansökan bestående av cv och personligt brev skickar du via vårt ansökningsformulär ansokan@dalamitt.se senast 2021-06-07. 

För mer information kontakta

Toni Todorovski
Räddningschef
Räddningstjänsten Dala-Mitt,
0243-48 89 24
toni.todorovski@dalamitt.se  

Robert Strid
Räddningschef
Gästrike Räddningstjänst,
026-17 96 34
robert.strid@gastrikeraddningstjanst.se  

Fackliga företrädare

Vision

Anna Nyström,
0243-48 89 29,
anna.nystrom@dalamitt.se

Johan Melin,
026- 17 96 55,
johan.melin@gastrikeraddningstjanst.se  

Sveriges Ingenjörer

Maja Norling,
023-48 88 28,
maja.norling@dalamitt.se

Martin Johansson,
026-17 96 57,
martin.johansson@gastrikeraddningstjanst.se

BRF

Ambjörn Blixt,
070-326 30 00,
ambjorn.blixt@dalamitt.se

Johan Holmström,
070-167 52 43,
johan.holmstrom@gastrikeraddningstjanst.se  

Kommunal

Jonathan Falk,
0240-48 42 04,
jonathan.falk@dalamitt.se

Hans Welander,
073-677 05 75,
hans.welander@gastrikeraddningstjanst.se  

Ledarna

Björn Olsson,
023-48 88 20,
bjorn.olsson@dalamitt.se