Risk för gräsbrand - elda försiktigt

23 mars, 2020, KL 16:59

I takt med att våren framskrider kommer också varningar för gräsbränder från SMHI.

Risken för gräsbrand är just nu stor i vårt område och framförallt är det torra fjolårsgräset som är en riskfaktor. Gästrike Räddningstjänst vill uppmärksamma den som tänkt elda att vara försiktig och ta del av våra tips nedan inför eldningar.

Vill du veta mer?

På SMHI:s hemsida kan du se hur stor risken för gräsbrand är där du bor.

Allmän information om eldning utomhus 

Var observant på vädret när du ska elda gräs och tänk på att elden sprider sig snabbt när gräset är torrt, vilket det kan vara just nu där det finns fjolårsgräs kvar.  Risken för gräsbrand är oftast störst på eftermiddagen, när solen har torkat upp det fuktiga nattgräset.

  • Du bör ha koll på hur det blåser. Vid stark eller byig vind kan det vara farligt att elda utomhus då branden kan sprida sig snabbt.

  • Håll avstånd till annat brännbart. Det är direkt olämpligt att elda gräs på ett avstånd närmare än 15 meter från en byggnad eller skog. I lantbruk kräver försäkringsvillkoren i vissa fall ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnad och 40 meter till skog.

  • Plocka bort brännbart material i omgivningen så att elden inte sprider sig.

  • För att begränsa ytan du ska bränna bör du vattenbegjuta marken omkring den.

  • Undvik eldning efter mörkrets inbrott eftersom personer som ser lågorna kan larma räddningstjänsten i onödan.

  • Elda aldrig gräs ensam. Om branden sprider sig okontrollerat kan man behöva vara flera för att hantera den.

  • Var vaksam på hur situationen är där du ska elda. Lokala förhållanden som till exempel sluttningar och höjder kan skapa speciella risker med vindar.

  • Håll elden under uppsikt hela tiden och elda små ytor i taget

  • Ha alltid med en mobiltelefon för att snabbt kunna larma om gräsbranden kommer utanför din kontroll.

  • Se till att ha tillgång till vatten då du eldar. Trädgårdsslang och strilkannor kan med fördel användas för att vattenbegjuta obränt gräs framför flamfronten. Det är mer effektivt än att hälla vatten på flammorna.

Tips:

Ladda hem appen BRANDRISK ute - en app som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark.