Eldningsförbud i Gävleborgs län upphävt

30 juni, 2020, KL 12:16

Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Gävleborgs län. Förbudet upphör att gälla från och med tisdag den 30 juni klockan 12.00. Allmänheten uppmanas fortfarande till att vidta försiktighet vid eldning.

Läs mer på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats.