Eldningsförbud i Gävleborgs län

12 juli, 2018, KL 09:00

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i Gävleborgs län i samråd med länets räddningstjänster beslutat om att generellt eldningsförbud råder utomhus i Gävleborgs län från och med torsdag den 12 juli kl 10.00. Eldningsförbudet gäller tillsvidare, dock längst till och med 31 augusti.

Detta gäller vid eldningsförbud

Eldningsförbudet avser all eldning utomhus och omfattar uppgörande av eld och grillning på mark. Eldningsförbudet omfattar även eldning vid särskilt iordningsställda grillplatser. Eldningsförbudet omfattar inte grillning på egen tomt.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån prognosunderlag, tillhandahållet av SMHI, och i samråd med länets räddningstjänster

Eldningsförbudet råder sedan tidigare i Älvkarleby kommun som ingår i vårt förbund.

För mer information kring vad eldningsförbud innebär se:

Dinsäkerhet.se

Krisinformation.se