Eldningsförbud i Uppsala län

29 juli, 2019, KL 08:03

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om förbud och restriktioner mot eldning utomhus i Uppsala län från och med den 27 juli 2019 klockan 16.00. Detta gäller tillsvidare.

Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse gäller i hela länet, vilket innefattar Älvkarleby kommun inom vårt förbund. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc.).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för brandspridning är låg.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följts. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Läs mer om brandriskprognoser på SMHI:s webbplats.

Ladda gärna ned appen ”Brandrisk Ute”.