Eldningsförbud i Uppsala län

11 juni, 2020, KL 08:16

Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Uppsala län från och med 4 juli klockan 9.


Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder det hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län från och med klockan 12.00 den 11 juni 2020. Förbudet gäller tillsvidare.

Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse gäller i hela länet, vilket innefattar Älvkarleby kommun inom vårt förbund. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc.).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för brandspridning är låg.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följts. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Läs mer om brandriskprognoser på SMHI:s webbplats

Ladda gärna ned appen ”Brandrisk Ute”