Eldningsförbud upphävt

21 juni, 2018, KL 15:29

Det generella eldningsförbud som gällt både Gävleborg och Uppsala län har nu hävts av respektive läns länsstyrelser.

För Gävleborgs län gäller upphävandet från klockan 15:00 den 21 juni 2018.

För Uppsala län län gäller upphävandet från klockan 14:00 den 21 juni 2018.

Bedömningen att upphäva eldningsförbudet är gjort utifrån prognosunderlag som har tillhandahållits av SMHI och i samråd med Gästrike Räddningstjänst.

Länsstyrelsen Gävleborg, Länsstyrelsen Uppsala och Gästrike Räddningstjänst uppmanar dock till fortsatt stor försiktighet vid eldning i skog och mark då det är fortsatt torrt trots den nederbörd som fallit.

Vill du veta mer?

Du kan fortsatt hålla dig informerad om brandrisken där du befinner dig via dinsakerhet.se och appen "Brandrisk ute"