Eldningsförbud upphävt

16 augusti, 2018, KL 07:25

Länsstyrelsen har upphävt det tidigare eldningsförbudet i Gävleborgs län. Detta gäller från klockan 16.00, måndag den 13 augusti 2018.

Länsstyrelsen i Uppsala län har upphävt tidigare beslut om eldningsförbud i Uppsala län. Eldningsförbudet upphörde att gälla den 15 augusti 14.00.

Var försiktig i skog och mark – det är fortfarande torrt!

Vi vill dock uppmana till fortsatt försiktighet vid vistelse i skog och mark, eftersom det fortfarande är torrt trots det regn som fallit de senaste dagarna. Speciell försiktighet ska iakttas vid de ”lyskvällar” som brukas anordnas i slutet av augusti.

Håll koll på brandrisken där du är

Du kan fortsatt hålla dig informerad om brandrisken där du befinner dig via SMHI:s brandriskprognoser, Dinsäkerhet.se och appen BRANDRISK ute.

Eldningsförbud kan, om det är nödvändigt, fortsatt föreskrivas av
respektive kommun.