Förhöjd risk för bränder i skog och mark

24 maj, 2018, KL 16:55

 

Med anledning av det varma och torra vädret, finns just nu en förhöjd risk för bränder i skog och mark i Gävleborgs län. En förhöjd risk innebär stor risk för brand och att brand sprids lätt.

Eldningsförbud i Älvkarleby kommun - övriga manas till stor försiktighet

I nuläget råder inte eldningsförbud i någon av Gästrike Räddningstjänstförbunds kommuner förutom Älvkarleby. Trots detta manar räddningstjänsten till STOR försiktighet vid hantering av öppen eld i skog eller mark. Det varma vädret har gjort att det är torrare i marken på sina ställen än vad det var under Salabranden 2014.

Var mycket försiktig om du eldar utomhus. Vädret och den torra vegetationen gör att en liten brand på kort tid riskerar att bli mycket stor och svår att kontrollera.

Myndigheterna bevakar läget noggrant

Myndigheterna bevakar SMHI’s brandriskprognoser noggrant. Samverkan sker kontinuerligt mellan kommuner, räddningstjänst och Länsstyrelsen gällande utvecklingen.

Skogsbrandsbevakning med flyg

Genom delegation från Länsstyrelsen genomför Gästrike Räddningstjänst dagliga bedömningar och beslut om skogsbrandsbevakning med flyg i hela länet. Gävlebygdens flygklubb svarar enligt avtal för skogsbrandsbevakningen med flyg under 2018. Under nu nuvarande förhållande innebär det att flyget är ute och kollar efter skogsbrand 2-3 gånger per dag.

Du har ett eget ansvar

Om du är osäker på brandrisken, kontakta räddningstjänsten. Vi kan ge dig råd om eldning och besked om vilka regler som gäller.

Gästrike Räddningstjänst eller Länsstyrelsen kan utfärda eldningsförbud vid hög brandrisk. Det brukar i så fall meddelas i Sveriges Radio P4länk till annan webbplats samt på kommunernas webbplatser och på vår webbplats.

App för att hålla koll på brandrisken

BRANDRISK Ute är en applikation för mobila enheter som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och för att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär också ut mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Läs mer om appen och hur du kan ladda ner den hos DinSäkerhet.selänk till annan webbplats

Tips för att elda säkert

Elda inte i närheten av torr vegetation, ha alltid vatten i närheten när du eldar och du kan blöta ner marken runt brasan innan du tänder.

Tänkt på att endast grilla i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilda iordningsställda grillplatser som är utformade så att brandspridning inte kan ske.

Mer information

SMHI’s brandriskkarta

Information om gräs- och skogsbrand på krisinformation.se

Information om hur du eldar säkert på dinsäkerhet.se