Förändring av eldningsförbud

24 juli, 2018, KL 10:28

Länsstyrelsen i Gävleborg har den 31:a juli 2018 vid 10.00 beslutat om att lätta på det tidigare totala eldningsförbudet som rådit i länet. Det är fortfarande förbjudet att elda utomhus, men med lättnader som att det numera är tillåtet att grilla i trädgårdsgrillar på egen tomt samt att det går att ansöka om dispens för större arrangemang // Fire ban in Gävleborg county. Information in other languages at the bottom of the page.

Förbudet innebär att:
Det är förbjudet att elda utomhus i hela Gävleborgs län från och med den 31 juli klockan 10.00. Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera omfattas av eldningsförbudet.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

 • Använda engångsgrill
 • Använda stormkök
 • Göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
 • Elda eller grilla utomhus på campingplatser.

Det är tillåtet att:

 • Grilla i trädgårdsgillar på egen tomtmark
 • Grilla/elda om du har fått dispens av Länsstyrelsen i Gävleborg*

*Läs längre ned på sidan om dispensansökningar

 • Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.
 • Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Kontakt angående eldningsförbudet: Länsstyrelsen Gävleborgs reception, telefon: 010-225 11 00

 

Myndighetsmeddelande - Det fortsatta extrema väderläget kan ge allvarliga konsekvenser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gick den 5 juli ut med ett myndighetsmeddelande till allmänheten för att varna om den extrema brandrisk som ännu råder i delar av landet. Ta del av informationen hos MSB                        

 

Frågor?

Det är ett stort tryck på vårt inre befäl att svara på frågor kring exakt vad som gäller för eldningsförbudet, därför ber vi er att läsa igenom den FAQ som ligger längre ned på denna sida samt på Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida innan ni ringer. Får du inte svar där, når du vårt Inre Befäl på: 026 - 17 50 83

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Vad innebär egen tomtmark?

Med den egna tomten avses en trädgårdstomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog.

Får jag grilla på min innergård?

Ja, det är tillåtet att använda trädgårdsgrill på innegårdar, under förutsättning att fastighetsägaren eller bostadsrättsförningen inte har gjort en annan bedömning.

 • Grillen ska vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
 • Grillen ska inte stå på brännbart underlag, och släckmateriell ska finnas till hands.

Får jag använda stormkök eller muurikka?

Nej, eldningsförbudet gäller allt som avger värme, låga eller gnista.

Får ja grilla på allmän plats?

Nej.

Får jag grilla i iordningsställd grillplats i naturreservat eller på annans mark?

Nej.

Får jag grilla i en trädgårds-, elgrill-, gasol-eller engångsgrill på en campingplats?

Nej det är inte tillåtet att grilla vare sig med en vanlig trädgårdsgrill, engångsgrill eller med gasol/elgrill. De är alla starka värmekällor som kan skapa glöd och därmed risk för spridning av eld.

En camping räknas inte som egen tomtmark. Campingägare kan inte heller bevilja undantag från förbudet.

Får jag använda elgrill?

Ja. 

Får jag använda vedeldad badtunna på min tomt?

Beslutet gäller för all eldning utomhus och enda undantaget för eldning utomhus är i trädgårdsgrillar på egen tomtmark

Får jag röka i naturen?

Det är inget förbud mot rökning i naturen, men vi vill avråda från det. Om du röker, se till att släcka dina fimpar ordentligt. Om du orsakar en brand kan du hållas ansvarig.

Får jag såga eller arbeta med maskiner i skogen?

Förbudet gäller inte avverkning i skog. Länsstyrelsen avråder starkt att utföra dessa typer av arbeten just nu.

Läs mer om risken för skogsbränder hos Skogsstyrelsen

Får skogsbolagen köra med maskiner i skogen?

Ja. Skogsbolagen kan dock göra egna bedömningar och välja att inte använda maskiner i skogen. Länsstyrelsen och räddningstjänsten avråder starkt att utföra dessa typer av arbeten just nu.

Får jag svetsa eller använda rondell, så kallade heta arbeten?

Det är en annan lagstiftning och ingår inte i eldningsförbudet men vi avråder till det. Se till att det inte föreligger några risker. För frågor och svar om heta arbeten, besök Brandskyddsföreningens hemsida .

Vad ska jag göra om jag ser om någon grillar eller eldar?

Om du finner det lämpligt så säg gärna till den som grillar eller eldar att det råder eldningsförbud.

Du kan också ringa polisen på 114 14. Det är straffbart att grilla under eldningsförbud och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.

Får jag elda i min vedeldade bastu eller liknande förbräningsanordning?

Ja, eldningsförbudet gäller utomhus.

Får jag använda gasolvärmaren i min husbil/husvagn?

Ja, eldningsförbudet gäller enbart utomhus. Räddningstjänsten manar dock till stor försiktighet.

Hur ansöker jag om dispens för eldningsförbudet?

Eftersom att det är Länsstyrelsen i Gävleborg som utfärdat rådande eldningsförbud, är det också hos dem du måste vända dig för att ansöka om dispens. För att nå Länsstyrelsen i Gävleborgs reception ringer du:  010-225 11 00.

Notera att dispens kommer främst att ges till olika arrangemang/event som sker ute i kommunerna under sommaren, ej till privatpersoner.

För att få dispens måste MINST följande villkor vara uppfyllda:

 1. Räddningstjänsten i kommunen har inga invändningar vid samråd
 2. Brandvakt ska utses och finnas på platsen
 3. Släckutrustning ska finnas i direkt anslutning vid eldstaden/grillplatsen (tex. vattenslang, brandsläckare)

Tänk också på att...

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så ska man vara försiktig. Du som grillar eller eldar är alltid ansvarig om det sker en olycka.