Grilla säkert med gasol

16 maj, 2016, KL 08:17

 

  • Ställ alltid behållaren bredvid grillen istället för under grillen. Om behållaren kommer för nära grillen kan den värma upp gasolbehållaren som får för hög temperatur.

  • Det finns risk för att fett som droppar från grillen tar eld och skadar gasolutrustningen.

  • Rengör grillen från fett för att minska brandrisken

  • Se till att slangen mellan gasolbehållaren och grillen inte kommer nära heta delar på grillen.

  • Undvik att grilla på balkongen där avstånden ofta är korta, vilket medför att grillens heta delar och lågan kommer nära antändbart material.

  • Färgen på gasollågans inre del ska vara blågrön. Om lågan har gula inslag bör gasolbrännaren lämnas till service. Rengör inte brännaren själv – om den inte blir helt ren finns risk att förbränningen inte blir korrekt. Då uppstår risk för kolmonoxidförgiftning.

Läs mer om gasol under Din säkerhet/I hemmet/Gasol