Snösmältningen fortsätter och ger mycket höga flöden

23 april, 2018, KL 14:37

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för mycket höga vattenflöden lokalt i Gävleborg. Den fortsatta snösmältningen innebär att vi har översvämningar i både de mindre och de medelstora vattendragen i vårt område, meddelar Gästrike Räddningstjänst. Flödena förväntas också bli värre och nå kulmen framåt helgen.

–  Senaste dagarna har vi flera inrapporterade händelser som beror på de höga flödena och vi ser att det finns översvämningsrisk på flera håll i vårt område.  Testeboån, Gavleån och Dalälven ser ut att nå mycket höga nivåer de närmsta dagarna, säger Robert Strid, räddningschef, Gästrike Räddningstjänst.

Räddningstjänsten och medlemskommunerna samarbetar och har fått förstärkningsresurser, från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i form av översvämningsbarriärer som kan användas i hela länet.

Håll dig uppdaterad och se över din egendom

Vissa områden och orter är mer utsatta än andra för översvämning.  Därför är det bra att kontrollera vad som gäller i ditt område. Det kan finnas tips och råd som du kan ta del av. Aktuell information får du genom att vända dig till din kommun.

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom och här kommer några tips.

• Tänk på hur snön kan smälta vid ditt hus och om möjligt flytta på snö som ligger nära. 

• Har du egendom där det kan bli översvämningar, flytta dem i tid, det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade. Vid behov hyr eller köp pumpar.

• Titta över din försäkring på fastigheten – vad gäller?

• Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis webbplatser hos din kommun, vattenbolag, elbolag och räddningstjänst.

Vid en akut nödsituation – ring 112.

Information om höga flöden och översvämning

SMHI publicerar varningsinformation för höga flöden när vattnet riskerar att stiga och kan påverka människor och miljö i större omfattning.

https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar   

Läs mer om hur du skyddar ditt hus mot översvämning:

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/naturens-paverkan/oversvamning/

Läs mer om översvämning:

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning

Läs mer om vårflod på Krisinformation.se

https://www.krisinformation.se/handelser-och-storningar/2018/varflod

För mer information

Kontakta din kommun eller Gästrike Räddningstjänst, inre befäl, tel 026-175083 vid ytterligare frågor.