Information om Gästrike Räddningstjänsts hantering av covid-19

19 mars, 2020, KL 13:15

Räddningstjänst är en samhällsviktig verksamhet som alltid måste kunna upprätthållas. Vi arbetar därför intensivt med att bevaka läget gällande covid-19 och anpassar våra interna rutiner därefter.

I nuläget har covid-19 ingen påverkan på vår operativa förmåga. Vi arbetar aktivt med personalplanering för att säkerställa en långsiktig uthållighet inom vår operativa verksamhet. Vi samarbetar även med länsstyrelsen och våra medlemskommuner. Du kan därför känna dig trygg med att Gästrike Räddningstjänst fungerar som vanligt när larmet går.

Besök på brandstationer

För att vår personal inte ska insjukna iakttar vi nu extra stor försiktighet med anledning av spridningen av covid-19. Därför ber vi dig som har förkylning eller luftvägssymtom, även lindriga, att inte besöka oss. Har du ett besök inbokat kontakta den person som du ska besöka för att hitta en ny tid.

Vi kommer tills vidare inte att ta emot några studiebesök, skolklasser eller andra större grupperingar på våra brandstationer.