Internationella suicidpreventionsdagen

10 september, 2019, KL 08:42

Gävleborgs län ligger högt när det gäller antal självmord, både bland kvinnor och män. Cirka 40 personer i länet tar sitt liv varje år och så har det sett ut under lång tid.

I vårt uppdrag ingår att rädda liv, vilket medför att våra medarbetare ska kunna bemöta självmordsnära personer för att förhindra suicid. Sedan 2016 har vi utbildat våra medarbetare i akut omhändertagande av självmordsnära person. Syftet med utbildningen är att öka vår kunskap inom psykisk ohälsa samt vår beredskap för att kunna ta kontakt och samtala med en person som befinner sig i en akut kris- eller självmordssituation.

Läs mer om suicidprevention