Klass 2-varning för stora regnmängder över Gävleborgs län

17 augusti, 2021, KL 14:46

SMHI varnar för att det från tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag kan komma stora mängder regn över Gävleborgs län. Regnet väntas bli ihållande och tidvis kraftigt med regnmängder på upp till mellan 70 och 100 millimeter med vindbyar mellan 15–17 sekundmeter.

Regnmängderna kan leda till översvämningar i källare, dagvattensystem och höga flöden i mindre vattendrag samt översvämmade vägar vilket kan leda till trafikstörningar. Det finns även en risk för strömavbrott.

Du som bor i eller nära ett område som riskerar att drabbas av översvämningar bör se över hur du bäst förbereder dig.

På Krisinformation.se kan du läsa om hur du kan förbereda dig för och agera vid en översvämning: Översvämning (krisinformation.se)

Klass 2 är den allvarligaste varningsklassen för stora regnmängder. Varningen gäller hela länet men SMHI uppger att det är osäkert var de största regnmängderna kommer.

Mer information om väderläget hittar du hos SMHI: Varningar (smhi.se)