Krisberedskapsveckan 2018

28 maj, 2018, KL 11:07

Vad händer när allt vänds upp och ner? Krisberedskapsveckan hjälper dig att vara förberedd inför det oförberedda.

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Krisberedskapsveckan är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommuner och andra myndigheter. I år kommer du även under veckan att få hem en broschyr som heter "Om krisen eller kriget kommer".  Informationen handlar om hur du och andra kan förbereda sig för att kunna klara grundläggande behov när samhällets service inte fungerar som vanligt.

Har du frågor om beredskap inför kris och krig?

Det kan handla om hur du själv förbereder dig eller om hur samhället fungerar vid en kris eller i värsta fall vid ett krig.

Kontakta MSB:s kontaktcentrum

För mer information 

För mer information om krisberedskapsveckan besök msb.se