Motorsågsutbildning för sommarvikarierna

25 maj, 2016, KL 08:35

Under utbildningens första två dagar lär sig sommarvikarierna att hantera en motorsåg. De övar på olika scenarion som kan inträffa, bland annat hur trädfällen ska kapas på ett säkert sätt och hur man sågar upp en vägg eller ett tak.

– Motorsågen är ett fantastiskt verktyg, men det är ett farligt arbete. Det är viktigt att öva men man måste också lära sig förstå farligheten, säger Johan Anfelt, utbildare och ställföreträdande styrkeledare.

Efter dessa två utbildningsdagar har vikarierna det motorsågskörkort som krävs för arbete som brandman. Sedan väntar bland annat IVPA- utbildning (i väntan på ambulans) i Bollnäs samt varma och kalla rökövningar.