Nu smälter snö och is - hanterar du vårfloden

24 mars, 2018, KL 16:11

När snön smälter på våren ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag - detta kallas vårflod. En stor vårflod orsakas ofta av tre faktorer: stort snölager, snabb avsmältning och regn. I år har det varit ovanligt mycket snö i vårt område vilket orsakar stora flöden i våra vattendrag. 

Så förbereder du dig inför vårfloden

I vilken mån vårfloden kommer att orsaka översvämningar beror på hur snösmältningen sker. En tidig start på snösmältningen med kortare köldperioder mellan värmen minskar riskerna. En kall vår som följs av värme och regn ger en snabb snösmältning med ökad risk för översvämningar.

Även vid normalt väder under våren kan vi på grund av de stora snömängderna uppleva en situation med höga flöden som kan orsaka mindre översvämningsproblem på flera håll i vårt område.

Som fastighetsägare behöver du ha koll på läget och vara förberedd

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Vid en översvämning kommer viktiga samhällsresurser bli extra belastade, därför är det nödvändigt att du följer vårflodsutvecklingen och ser över din beredskap för att skydda din egendom. Mer information om hur du kan skydda din fastighet vid översvämning hittar du på Din säkerhet.

  • Följ väderleksrapporten och försök ha koll på vattennivån. 
  • Ta reda på risken för översvämning där du bor. 

Förberedande åtgärder som du kan vidta om du vet med dig att du bor i områden som riskerar att översvämmas:

  • Flytta undan känsliga föremål.
  • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.
  • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.
  • Kontrollera din försäkring.

Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock är också faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet.

Andra eventuella störningar vid översvämningar:

  • Risk för ras och skred vid stora översvämningar
  • Transportstörningar
  • Strömavbrott
  • Dricksvattnets kvalitet kan påverkas.

Vänd dig till din kommun om du har frågor om risken för översvämning där du bor.

Här finns information till dig som behöver sand och sandsäckar.  

Mer information

Läs mer om hur du förbereder och skyddar dig vid översvämning på DinSäkerhet.se och hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, (MSB) kan du läsa mer om översvämning och information som kommunerna har. Se också Krisinformation.se