Nya avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

31 mars, 2023, KL 11:42

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning och brandskyddskontroll är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i anläggningen för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand. Vanligtvis genomförs sotning och brandskyddskontroll vid två separata tillfällen.

Gästrike Räddningstjänst ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll sker i våra medlemskommuner. Vi har avtal med enskilda entreprenörer som tilldelats ett geografiskt område för att utföra rengöring och brandskyddskontroll.

Läs mer om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Nya avgifter

Avgifterna för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll är beslutade av kommunfullmäktige i våra medlemskommuner. Från 1 april gäller nya avgifter i Gävle, Sandvikens, Ockelbo och Hofors kommuner.

Du hittar de nya avgifterna i vår prislista.