Ordförande avsäger sig uppdraget

04 mars, 2016, KL 10:33

På grund av det politiska läget i Gävle kommun, med maktskiftet från årsskiftet,
avsäger sig Inger Schörling (MP) idag den 19 februari, efter fullgjort
direktionssammanträde, posten som ordförande i direktionen Gästrike
Räddningstjänst.

Ny ordförande är ännu inte utsedd, till dess tjänstgör vice ordförande Torbjörn Jansson.