Päivi utses till ordförande i Sobonas branschråd för räddningstjänst

05 februari, 2021, KL 12:00

Sobona är vår arbetsgivarorganisation. Inom Sobona finns tolv branschråd, där en av dessa är till för räddningstjänsten. Branschråden fungerar som en medlemsdialog där Sobona ska få veta hur det fungerar hos medlemmarna och vad som är viktigt för oss samt att vi ska få veta vad Sobona arbetar med just nu. Sedan 2019 har vår förbundsdirektör, Päivi Havlund, varit ledamot i branschrådet. 

Sobona har nu valt Päivi till ordförande för branschrådet räddningstjänsten. Detta ger oss möjlighet att påverka Sobona i olika frågor så som i kollektivavtal och branschfrågor.

- Det är en stor ära och också ett stort ansvar. Jag kommer göra allt för att förvalta och att leva upp till förtroendet. I ansvaret ingår att alla räddningstjänster nationellt ska känna sig representerade och delaktiga. Det är en stor fördel för Gästrike Räddningstjänst att finnas med i detta nationella sammanhang, säger Päivi.