Planerad övning med blåljusverksamheterna

24 april, 2023, KL 11:48

Den 27 april kommer Gästrike Räddningstjänst tillsammans med andra blåljusverksamheter och Länsstyrelsen Gävleborg att öva pågående dödligt våld (PDV) på en plats i södra delarna av Gävle. Den exakta platsen kan inte avslöjas eftersom den ska hållas hemlig för att de som deltar i övningen ska få en så givande övning som möjligt.


Under torsdagen den 27 april kan du se många blåljusfordon i de södra delarna av Gävle. Anledningen är den övning som pågår med Gästrike Räddningstjänst, Länsstyrelsen Gävleborg, Polisen och Region Gävleborg. Vi vill uppmärksamma allmänheten på detta. Det kan höras smällar och höga ljud från området, det är en del av övningen.

Övar samverkan

Under 2019 togs ett beslut av berörda aktörer att implementera rutiner och samverkansforum för hantering av pågående dödligt våld i offentliga miljöer (PDV). Arbetet är långsiktigt och har pågått sedan 2019 med erfarenhetsutbyte och teoretiska diskussioner. Att öva de nya rutinerna är en viktig del i det fortsatta arbetet. Övningen syftar till att höja aktörernas förmåga och stärka samverkan ytterligare.

- Pandemin har satt stopp får de praktiska delarna i detta arbete, säger Stefan Sahlén, övningsledare vid Länsstyrelsen Gävleborg.
- Det är bra att vi nu får testa rutinerna i en verklighetstrogen övning så arbetet kan fortsätta och förbättras, fortsätter han.

Övningen påverkar närområdet

Övningen har planerats under lång tid och förväntas pågå från klockan 08.00 till 15.30. Under den tiden kan boende och verksamheter i området påverkas. Bland annat genom avspärrningar och avstängda gator.

- Vi har informerat de som kan påverkas av övningen om att den sker och hur de kan påverkas. Övrig allmänhet ber vi att respektera avspärrningen så att övningen kan bli så bra som möjligt för alla inblandade aktörer, avslutar Stefan Sahlén.