Projektet med Trygghetens hus tar ny riktning

07 februari, 2018, KL 10:49

Projektet med att bygga ett gemensamt Trygghetens hus för räddningstjänsten och polisen tar nu en ny riktning då polisen tittar på en annan lokaliseringsplats för sin verksamhet i Gävle.

 

Gästrike Räddningstjänst och polisen är trots detta helt eniga om att det inledda samarbetet med att hitta gemensamma arbetssätt för bättre insatser ska fördjupas.

– Vi tittar på ett annat alternativ när det gäller lokalisering av polishuset. Vi har redan idag ett mycket bra samarbete med räddningstjänsten och det kommer vi att fortsätta att utveckla, säger Per Ågren, polisområdeschef i Gävleborgs län.

I maj 2017 utsågs området Kungsbäck i Gävle till plats för byggnationen av Trygghetens hus. Området ligger i nära anslutning till E4 och E16 och var planerad att börja byggas 2019 och stå klar 2021/22. 

– Det är såklart synd att Trygghetens hus-satsningen inte kom i mål. Det viktigaste är att aktörerna hittar lokaler och platser som är lämpliga utifrån verksamheternas behov, säger Inger KällgrenSawela, kommunstyrelsens ordförande (M).

Vad detta innebär är ännu inte klart. Innan ett slutgiltigt beslut om en nyetablering av räddningsstation i Gävle kan tas, måste ytterligare överväganden och analyser ske. 

– Nu har vi inte längre samma tidspress i att hitta nya lokaler, utan kan i lugn och ro titta på vad som blir bäst för räddningstjänstens verksamhet. Det viktigaste för oss är att vi utvecklar vår förmåga att tillsammans med polisen och andra aktörer, samordna och leda insatser på ett ännu bättre sätt än idag, säger Nestor Wallberg, förbundschef Gästrike Räddningstjänst.

– Vi behöver en ny brandstation och nu får vi samråda med övriga av Gästrike Räddningstjänsts kommuner om hur vi går vidare med det, säger Inger KällgrenSawela.

För frågor, kontakta
Nestor Wallberg, förbundschef, Gästrike Räddningstjänst, tel. 026-17 50 59