Tänker du elda på Valborg?

18 april, 2019, KL 12:02

Uppdaterad 2019-04-29

Risken för gräsbränder i skog och mark är fortsatt stor. Gästrike Räddningstjänst, i samverkan med Länsstyrelsen Gävleborg, avråder därför fortfarande från eldning i hela länet. Det är dock inget eldningsförbud i nuläget, men all eldning sker på eget ansvar. Om du har tänkt anordna majbrasa är det extra viktigt att vara väldigt försiktig och planera detta på ett säkert sätt. Kom även ihåg att anmäla din valborgsmässoeld till oss. Anmälan gör du på vår webbplats, klicka här för att komma till anmälningsformuläret.

Risk för bränder i skog och mark

Det varma vädret medför att fjolårsgräset snabbt torkar ut och när solen ligger på kan det räcka med en gnista för att elden ska ta sig. Om du tänker elda trots räddningstjänstens avrådan bör du vara mycket försiktig och förbereda dig väl. Kom ihåg att det är du som eldar som är ansvarig för säkerheten vid eldning och att du kan dömas till böter om du slarvar med detta.

Tänk även på att fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador. Läs mer om råd för ett säkrare fyrverkeri på MSB:s webbplats.

Så här eldar du säkert på Valborg

  • Det ska finnas en ansvarig person på plats som bevakar elden tills den har brunnit ut eller släckts helt
  • Eldning sker på eget ansvar
  • Det ska finnas släckmaterial, t ex vattenkannor, hinkar eller slang, på eldningsplatsen
  • Elden får inte ha större omfattning än att den kan släckas med släckutrustningen som finns på platsen
  • Se till att inget brinner eller riskerar att sprida sig efter att ni lämnat platsen.

För mer information