Elda säkert i din eldstad

13 oktober, 2023, KL 15:30

I och med ökade elpriser väljer allt fler att använda kaminer, öppna spisar och andra lokaleldstäder. När du eldar med ved i din eldstad finns det några saker du behöver tänka på för en säker eldning.

  • Elda alltid med torr ved som lagrats torrt och luftigt i minst ett år.
  • Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad.
  • En lokaleldstad är endast till för att värma upp rummet den befinner sig i under en begränsad tid. Elda aldrig mer än 3 kg ved per timme och inte längre än 3 – 4 timmar.
  • Låt alltid eldstaden vila lika länge som du eldat innan du börjar elda igen.
  • Släng askan i en plåthink med ett tättslutande lock och placera den på obrännbart underlag.

Läs mer om att elda i eldstäder.