Samtal om sommarens skogsbränder och framtidens krisberedskap

20 september, 2018, KL 15:04

Robert Strid, räddningschef vid Gästrike Räddningstjänst utsågs till räddningsledare för skogsbranden i Hälsingland i somras. I går var han, tillsammans med representanter från andra organisationer och myndigheter, inbjudna till regeringskansliet och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, för samtal om sommarens skogsbränder och hur vi kan stärka svensk krisberedskap i framtiden.

I samband med detta framförde också Morgan Johansson regeringens tack till all vår personal för sommarens insatser.

Gästrike Räddningstjänst blev tidigt involverade och medverkade under lång tid vid de stora skogbränderna i Hälsingland. Mellan den 15 juli till 7 augusti arbetade personal från GR både i stabsfunktioner och med släckningsarbetet ute i terrängen. Totalt bidrog förbundet med cirka 6000 mantimmar.

"Vi har under sommaren sett att vår organisation har oerhörd kompetens och stor uthållighet. Samhället i stort var under hårt tryck med torka, vattenbrist och bränder. Samverkan har till mesta del fungerat mycket bra och det finns goda erfarenheter att utveckla. De frivilliga har även de gjort stora insatser. Samtidigt är det viktigt att vi ser vad vi kan utveckla till nästa stora händelse",  säger Robert Strid, räddningschef, Gästrike Räddningstjänst.