Suicidpreventiva dagen

10 september, 2023, KL 18:49

Den 10 september varje år infaller Suicidpreventiva dagen. Det är en dag som instiftats av Världshälsoorganisationen, WHO, för att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord.

Det finns en myt om att det inte går att hindra en person från att ta sitt liv när den väl bestämt sig. Vi vet att det inte är sant. Självmordsnära personer söker ofta en utväg från smärta och ångest. Därför är det viktigt att våga prata om självmord och psykisk hälsa.

Cirka 40 personer i Gävleborgs län tar sitt liv varje år. Vi behöver öka kunskapen i samhället för att förebygga detta. Tillsammans kan vi göra en insats som bidrar till att rädda liv.

I vårt uppdrag ingår att rädda liv, vilket medför att våra medarbetare ska kunna bemöta självmordsnära personer för att förhindra suicid. Därför utbildar vi våra medarbetare i akut omhändertagande av självmordsnära person. Syftet med utbildningen är att öka vår kunskap inom psykisk ohälsa för att kunna ta kontakt och samtala med en person som befinner sig i en akut kris- eller självmordssituation.

För dig som mår dåligt finns Självmordslinjen som drivs av Mind, en ideell föreningen som arbetar för psykisk hälsa. Du som känner att du inte vill leva längre eller har någon närstående du är orolig för kan ringa eller chatta. De som svarar är volontärer som har fått utbildning och handledning för att ge medmänskligt stöd. Du kan ringa Självmordslinjen på telefonnummer 90101.

Du kan även få hjälp via Vårdguiden på telefonnummer 1177. Vid akut behov av hjälp kan du ringa 112.

För dig som anhörig finns Anhöriglinjen som du kan ringa på telefonnummer 0200-23 95 00.