Trygghetens hus byggs i Kungsbäck

17 maj, 2017, KL 14:54

Den 16 maj tog kommunstyrelsen i Gävle kommun beslut om placeringen av Trygghetens hus i västra Kungsbäck.

– I och med markanvisningsavtalet vet vi den exakta platsen för bygget och vi kan börja med första delen av byggprocessen, säger Nestor Wallberg, förbundschef.

Platsen där räddningstjänsten och polisen kommer att samlokalisera omfattar ett område på 40 000 kvadratmeter.På området där en ny brandstation och en ny polisstation ska byggas finns i dag kommunens arbetsmarknadsenhets lokaler vilka kommer att rivas. Byggnationen är planerad att börja 2019 och vara klar 2021.


– En samlokalisering med polisen förbättrar förutsättningarna till samarbete och det finns också en möjlighet att gemensamma utrymmen vilket sänker kostnaderna för båda parter, säger Nestor Wallberg.

Därför byggs Trygghetens hus

Det grundläggande syftet med Trygghetens Hus är dels att öka förmågan att hantera allvarliga olyckor, kriser och samhällsstörningar tillsammans med andra samhällsaktörer och dels att genom samverkan i nätverk förebygga både återkommande och mer oväntade händelser.


Slutligt beslut om platsen för Trygghetens hus kommer att fattas i kommunfullmäktige.