Kommunal plan för räddningsinsats uppdaterad

18 december, 2017, KL 16:47

Nu finns en uppdaterad kommunal plan för räddningsinsats vid farliga verksamheter (Sevesoverksamheter) i Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkarleby kommun. 

Förändringen i planen består av att två verksamheter ej längre finns med på grund av förändringar i Sevesodirektivet III. 

Enligt 3 kap. 6 § Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789, FSO) lagen om skydd mot olyckor (LSO) är Gästrike Räddningstjänst skyldig att vara förberedd på att kunna hantera olyckor vid anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen.

Både Sevesoverksamheterna och Gästrike Räddningstjänst är skyldiga att i förväg planera för hur en räddningsinsats ska genomföras på de olika verksamheterna. Detta redovisas i den kommunala planen för räddningsinsats. Planen för räddningsinsats ska förnyas vart tredje år eller när det av ändrade förhållanden finns anledning att ändra planen. När planen upprättas samråder Gästrike räddningstjänst med berörd verksamhet.

Läs planen här