Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

08 maj, 2017, KL 10:11

”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” Det är budskapet under årets kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och det egna ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Krisberedskapsveckan är tänkt att bli årligt återkommande.


Läs mer på MSB:s sajt.

 

Kolla gärna på filmerna om hemberedskap med armbryterskan Heidi Andersson.